Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Ekte Changemakere

Somalia

Ekte Changemakere

Nylig ble 12 gutter og jenter fra Mogadishu og Garowe kurset av Kirkens Nødhjelp og Changemaker i Addis Ababa. Sammen med andre ungdommer fra Kongo, Burundi, Mali og Sør-Sudan fikk de opplæring i hvordan man ulike steder kan påvirke lokalsamfunnet for å få en slutt på seksuell vold i konflikter. En viktig strategi er å få beslutningstakerne til å underskrive og å sette ut i livet Maputo-protokollen om afrikanske kvinners menneskerettigheter. Blant annet besøkte de Den afrikanske union, der de jobbet aktivt for å sikre ungdoms rettigheter til beskyttelse. Unionen hadde sitt årlige møte, og ungdommene deltok i paneldebatter og i det offisielle programmet. Her ser du somaliske Asiya, Hawa and Maymuun, som nå skal tilbake til sine lokalsamfunn for å gi lære andre unge medborgere å bli ekte, afrikanske Changemakere.

Tilbake