Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Familiemekling

Burundi

Familiemekling

Som 16-åring ble Thielive Ngendakumana jaget hjemmefra etter å ha født sin førstefødte. En av Kirkens Nødhjelps partnere i nord, AFEV, ga henne et opphold på et krisesenter i syv måneder mens de prøvde å megle med foreldrene – uten å lykkes. AFEV klarte etter hvert å få kontakt med barnets far, en 13 år gammel medelev, og meglet mellom de to familiene sammen med guvernøren i distriktet. Det endte med at barnets far tok ansvar for å bidra til barnets daglige behov, og Thielives familie aksepterte å ta henne tilbake og få henne på skolebenken igjen.

– Vår rolle er å få tilbake smilet til de knuste hjertene, sier Gloriose, som leder AFEVs arbeid mot kjønnsbasert vold.

Tilbake