Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

God hjelp å få

Kongo

God hjelp å få

Zawadi er ei av 140 kvinner som får hjelp ved Lydia-senteret i Goma i Kongo. Ved Lydia-senteret får overlevande av seksuell vald hjelp og oppfølging. Dei får hjelp til å takle dei traumatiske hendingane, medisinsk oppfølging, og ikkje minst opplæring i skriving, lesing og rekning slik at dei kan få seg eit yrke. Kvinnene deltek også i ei låne- og sparegruppe. Lydia-senteret får støtte frå Kirkens Nødhjelp, og det er vår partnar ASPLC som følger opp dei 140 kvinnene.

Tilbake