Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Tradisjonell medisin hjalp ikke

Mali

Tradisjonell medisin hjalp ikke

Det var da hun skulle føde sitt andre barn at Oumou fikk fistula - et hull i skillet mellom vagina og rektum. En slik skade er vanlig i Mali, der de fleste kvinner blir omskjært i ung alder. Fistula fører ofte til at det er vanskelig å holde på urinen, som igjen fører med seg mye vond lukt. Oumou brukte først tradisjonell medisin, men da hun hørte på radioen at det var mulig å få hjelp hos en av Kirkens Nødhjelps partnere, så oppsøkte hun hjelpen – og i dag er hun kurert etter å ha vært gjennom kirurgi og psykososial behandling.

Tilbake