Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Hjelper IS-slavene

Tema: Kjønnsbasert vold

Hjelper IS-slavene

Flere tusen Jesidier er tatt til fange av IS. Fremdeles sitter rundt 2000 i fangenskap. I Irak jobber Kirkens Nødhjelp med de traumatiserte IS-slavene.

IS har kontrollert og kontrollerer fremdeles deler av områdene der Jesidiene bor, en lukket gruppe der man bare gifter seg med hverandre og praktiserer en veldig gammel religion. Gruppen er blitt utsatt for forsøk på utryddelse hele 72 ganger. Denne gangen av IS, som tar kvinnene til fange og gir dem som oppmuntring til fremmedkrigere og andre IS-soldater.

Mustafa Abdulrahman Qasim er ansvarlig for Kirkens Nødhjelps familiesenter i Nord-Irak som gir psykososiale og psykiske helsetjenester til kvinner, jenter og barn som har blitt reddet, eller greide å unnslippe, fra IS. Et særdeles vanskelig arbeid fordi sex utenfor gruppen er tabu i så stor grad at man risikerer å bli drept. IS-slavene blir ofte tvunget til å ta p-sprøyter fordi de skal kunne gis bort til mange soldater, fordi IS-soldatene tolker koranen dithen at man ikke kan ha sex med gravide. Dersom kvinnene blir gravide havner barna i limbo.

– Barn med muslimske fedre kan ikke bli jesidier, de blir navnløse fordi de får navnet etter far, og de får ikke ID-papirer. Det er nesten umulig for kvinnene å ta med seg barna tilbake til jesidie-samfunnet, derfor velger mange å bli i fangenskap. Den øverste religiøse lederen til Jesidiene, Baba Sheik, jobber nå med å få gitt barna nye navn og ID-papirer, i tillegg til at han prøver å få samfunnet til å godta disse barna, sier Qasim.

Vold er blitt det normale

Kirkens Nødhjelp jobber både med holdningsskapende arbeid og med traumebehandling til kvinnene som er blitt utsatt for slaveri. Terskelen for å søke hjelp er stor, særlig om de er utsatt for vold i ekteskapet. Ofte må Kirkens Nødhjelp starte med å forklare hva kjønnsbasert vold faktisk er, og hva det vil si å være traumatisert. Vold er blitt normaltilstanden, og de traumatiserte blir stigmatisert og merket «gale».

– Vi jobber også med langsiktige løsninger, som å få religiøse ledere til å snakke med ektemannen dersom hun utsettes for vold hjemme. Er det snakk om en tidligere slave som har fått ektemannen og andre pårørende drept, så leter vi etter andre hun kan bo hos. Alle Jesidiene er i slekt, så det får vi til, sier Quasim.

– Er det farlig for deg som er muslim å jobbe i disse områdene?

– Ja, fordi hatet mot muslimer er så stort blant jesidier som har fått sine familiemedlemmer drept av IS. De føler at de er blitt angitt av sine muslimske naboer, og konfliktene kommer til å øke når områdene blir frigitt og muslimene som bodde sammen med jesidiene kommer tilbake.

Tilbake