Kirkens Nødhjelps magasinet

03 2017

Aksjonerte hjemme

Norge rundt

Aksjonerte hjemme

Man trenger ikke en gang gå ut av døren for å delta i Fasteaksjonen. Det beviste åtte år gamle Sofie. Hun synger i barnekoret og ble inspirert til å gjøre en innsats for mennesker i nød. Hun laget derfor sin egen fasteaksjon. De som kom på besøk hjemme, ble oppfordret til å betale to kroner for en kopp kaffe. Men et glass brus kostet 25 kroner fordi det er så usunt, forklarer Sofie. Dermed fikk Sofie inn penger og kunne levere 332 kroner til Kirkens Nødhjelp. 

Tilbake