Kirkens Nødhjelps magasinet

03 2017

Glade bøssebærere

Norge rundt

Glade bøssebærere

Hedrum menighet hadde flere bøssebærere og økt innsamling i år. Menigheten klarte også å få redaksjonell omtale i lokalavisen Østlandsposten – som ble så begeistret at de fikk «ukens rose» for engasjementet. Her ser vi noen av konfirmantene fra Hedrum i tillegg til kateketen Lasse: foran fra venstre: Magnus, Thea og Lasse, bak fra venstre: Andreas, Sindre og Synne. 

Tilbake