Kirkens Nødhjelps magasinet

03 2017

Oppvasken tar mot

Norge rundt

Oppvasken tar mot

11 superengasjerte konfirmanter og kateket Nina Bredsdorff på Tangen i Stange kommune brukte fasteaksjonen til å reflektere over hvor heldige vi er som har vann til alt, og hvor vanskelig livet kan være når det ikke finnes rent vann – blant annet hvordan vannet kan fordeles i løpet av en dag dersom du har bare 20 liter per person, slik FN sier at alle mennesker bør ha som et minimum. Mat og drikke, klesvask, toalett, personlig hygiene og diverse (som f.eks. kjæledyr, vanne blomster og vaske sykkel) var innenfor. Men oppvasken – den får muttern ta!

Engasjementet ble senere omsatt i penger – de fikk inn nesten 17 000 kroner i bøssene sine – 4000 mer enn i fjor!

Tilbake