Kirkens Nødhjelps magasinet

03 2017

Sammen for rettferdighet

Norge rundt

Sammen for rettferdighet

Her signerer deltagere på ungdommens bispemøte i Tunsberg kampanjen (UDBM): «Jeg vil ha en rettferdig verden!» Kampanjen er en viktig del av årets fasteaksjon, og over hele landet skriver ungdom og voksne under på at de krever at politikerne må lage en plan for hvordan Norge skal oppfylle bærekraftsmålene. Underskriftene skal senere leveres til regjeringen. Her er det Malene som skriver under. 

Tilbake