Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Vaske hender uten vann

Aktuelt: Håndhygiene

Vaske hender uten vann

– Hvordan vasker man hender dersom man ikke har tilgang til vann, da, spør Gudrun Bertinussen 14-åringene før hun henter frem et fat med aske.

I en idrettshall i Kongsvinger en tidlig vårdag samles 450 konfirmanter til «Natta»-festivalen. De skal holde på til to om natten, og Kirkens Nødhjelps hygieneopplæring er en viktig post på programmet.

– Det var lærerikt og rart å vaske hendene i aske. De ble så glatte, og merkelig nok følte jeg at de ble rene, sier Edward Krog Paixao, som meldte seg frivillig til å teste ut den spesielle vaskemetoden.

Aske desinfiserer like godt som såpe og vann, men Nikolai Sigvartsen er ikke helt overbevist.
Aske desinfiserer like godt som såpe og vann, men Nikolai Sigvartsen er ikke helt overbevist.

Nikolai Sigvartsen er ikke like enig i at hendene hans ble like rene i aske som med såpe og vann. Sigvartsen var blant den fjerdedelen av ungdommen som hadde lært å vaske hendene skikkelig – det vil si på samme måte som hygieneopplæringen Kirkens Nødhjelp gir verden over tilsier. Mellom fingrene – rundt tomlene, i håndflaten og under neglene.

– Det kom noen fra helsesentralen og lærte oss det i en norsktime. Jeg har brukt det siden og tror jeg kommer til å bruke metoden resten av livet. Det tar ikke så mye lengre tid, sier Sigvartsen.

Nordmenn slurver

Gudrun Bertinussen prøver å lære 450 konfirmanter hvordan man vasker hendene i aske, og hvordan man bygger en enkel vaskeanordning med bruk av plastkanner og tau.
Gudrun Bertinussen prøver å lære 450 konfirmanter hvordan man vasker hendene i aske, og hvordan man bygger en enkel vaskeanordning med bruk av plastkanner og tau.

Mange norske barnehagebarn lærer også denne metoden. Da brukes gjerne glitter for å vise ungene hvor mye bakterier som sitter igjen på fingrene etter at man har vasket hendene på «normalt» vis, forklarer Gudrun Bertinussen.

– Men i Norge vasker vi jo hendene gjerne 20 ganger om dagen. Da veier det vel opp at man ikke vasker de like grundig hver gang?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde nok vært mye mindre syke om vi hadde vasket hendene skikkelig. Det er mye slurv i nordmenns håndvaskerutiner. Særlig mellom fingrene og under neglene, sier Bertinussen.

Tip Tap

En viktig metode Kirkens Nødhjelp lærer videre i områder uten rennende vann, er å lage en «Tip Tap» ved hjelp av en plastkanne, litt tau og en liten plankebit. Man henger plankebiten i tauet slik at den fungerer som en pedal som vipper plastkannen med vann slik at man kan vaske hendene uten å få bakterier på kannen. Vannkannen og et såpestykke henges opp i et tre eller noe slik at ikke dyr eller insekter kommer til.

– Slike Tip Taper finner du gjerne utenfor skoler i Afrika. I Kirkens Nødhjelp pleier vi å si at hygieneopplæring er like viktig som tilgang til rent vann for ikke å bli syke. Det er ikke uten grunn at man har mange slike religiøse renselsesritualer, som at muslimer vasker hender og ansikt før de ber, sier Bertinussen.

Ivrige konfirmanter

Annette Kanehl, prest i Brandval, har med seg hele sin konfirmantgruppe til vaskestanden til Kirkens Nødhjelp. Hun er imponert over den norske konfirmasjonstradisjonen.
Annette Kanehl, prest i Brandval, har med seg hele sin konfirmantgruppe til vaskestanden til Kirkens Nødhjelp. Hun er imponert over den norske konfirmasjonstradisjonen.

«Natta»-festivalen er en del av konfirmantundervisningen i Kongsberg og omegn; det samme er deltakelse i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Prest Annette Kanehl har tatt med seg 22 av sine 25 konfirmanter til festivalen.

– Fasteaksjonen er nestekjærlighet i praksis. Da kan man være med på å gjøre en forskjell, og det er veldig viktig, sier Kanehl.

– Du har tidligere jobbet som diakoniarbeider i en menighet i Hamburg. Hva er forskjellen på den norske og den tyske konfirmasjonen?

– I Tyskland har vi to år med konfirmasjonsundervisning, og det handler om å si ja til Gud. I Norge er det Gud som sier ja til konfirmanten ved å bekrefte dåpen. Det er mer ærlig og kravet er ikke så høyt, så jeg liker den norske konfirmasjonen bedre. Jeg legger vekt på at ungdommen skal bli kjent med kirka og det som skjer der, sier Kanehl.

Også Thea Stensbøl fikk prøve seg som Tip-Tap-ingeniør og i askevaskefatet.

– Det var overraskende å høre at aske fungerer like bra som såpe og vann. Det hadde jeg ikke trodd. Og Tip-Tapen var en veldig gode idé. Nå gleder jeg meg til å gå med bøsse for fasteaksjonen. Jeg har jo gitt penger selv tidligere, så det blir gøy å være med, sier Stensbøl.

Tilbake