Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Vi må gjøre noe!

Andakt av Siv Bonde

Vi må gjøre noe!

#jegkrever

«Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.» (Jakobs brev kap.2, vers 14-17)

Dette skrev Jakob for om lag 2000 år siden. I går møtte jeg en nåtidens Jakob med samme budskap – Dr. Mukwege, gynekologen og Kirkens Nødhjelps samarbeidspartner gjennom 20 år.

Han snakket om de 50.000 kvinnene han og hans medarbeidere ved Panzi-sykehuset i DR.Kongo har operert og helbredet etter grove ødeleggende seksuelle overgrep. Overgrepene brukes som våpen i krig for å sette motstanderen ut av spill og ramme ikke bare kvinnene, men hele lokalsamfunn, og dermed landet som sådan. Han snakket om hvor kritisk det er at verdenssamfunnet nå begynner å ansvarliggjøre overgriperne. At vi ansvarliggjør FN, som faktisk også har soldater ute i oppdrag som gjør overgrep. Vi kan ikke akseptere at dette fortsetter og kun fortsette å hjelpe kvinnene etter at skaden er skjedd. Dette må få en slutt, de ansvarlige må stilles til ansvar.

Så tenker jeg etter og mister litt motet. Hva kan jeg gjøre med årsakene til dette? Lille meg?

Vi kan kjenne oss avmektige i møte med all lidelse og nød vi ser i nyheter gjennom media.

For vår felles menneskelighet, gjør noe, sier Mukwege, og fortsetter: «Du kan ikke si at du ikke kan gjøre noe, du kan bruke din stemme. Når kvinnene forteller sin historie, bruk historiene som det koster dem mye å fortelle – bruk dem til å kreve forandring! Du bor i et land hvor du ikke trues på livet ved å gjøre det, du har det trygt og godt. Ta ansvar, bruk din stemme og krev at dette tar slutt!»

Og jeg gjør det, skriver under på det enkle, kraftige oppropet: «JEG KREVER AT OVERGRIPERNE STILLES TIL ANSVAR» Og hvisker et AMEN – som betyr La det bli slik.

Du kan gå inn og skrive under her:

www.kirkensnodhjelp.no/krigensstorestillhet

Tilbake