Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Bier bombes ikke

Tema: Problemlandene: Afghanistan

Bier bombes ikke

Afghanistan lider under klimaendringer, konflikt, et svakt styresett og en svak privat sektor. Kirkens Nødhjelp jobber med det helt grunnleggende og bistår med tiltak som ikke ødelegges i neste bombeangrep.

Møt en nyslått biebonde i Afghanistan. Bier kan røktes selv på ugjestmilde steder, de berøres i liten grad av krig og konflikt og gir en etterlengtet inntekt i et land som ellers mangler private bedrifter.

– Tidligere var jeg mest hjemme, men etter at jeg ble med I dette prosjektet, har livet mitt blitt endret fullstendig. Jeg gikk fra å ikke ha noen inntekt i det hele tatt til å ha en egen bedrift. Det er så moro å ha kontakt med kundene, sier Golsom (30).

Sammen med ti andre kvinner og fire menn har Golsom fått opplæring i birøkting og forretningsdrift. Hun fikk også en startpakke med nødvendig utstyr og 20 bikuber. Nå står hun helt på egne ben forretningsmessig. Hun samler selv inn honningen og pakker og selger den. De siste seks månedene har dette gitt henne en inntekt på 145 dollar, penger hun bruker til klær og utstyr til de fem ungene sine.

– Men nesten enda bedre enn pengene er det at jeg nå har mer anseelse blant de andre i landsbyen og i familien min, smiler hun.

Satser på kompetanse

– Golsom og de andre birøkterne i Kijran-provinsen i Afghanistan er eksempler på hvordan Kirkens Nødhjelps partner Ghazni Rural Support Programme har jobbet de siste to årene. Det er nettopp denne type bistand Arne Sæveraas, seniorrådgiver fred i Kirkens Nødhjelp, tror på.

– Kirkens Nødhjelp bidrar ikke med så mye penger i Afghanistan, men mer kompetanse slik at lokalbefolkningen kan løse sine problemer selv. Da kan tiltakene overleve selv om konflikten flytter på seg. Vi bygger opp skoler, landsbyråd, fredskomiteer og små gründerbedrifter som skal kunne leve videre selv om vi må trekke oss ut. Og dersom det blir mer stabilitet og et bedre styresett, vil strukturene kunne blomstre og vokse, sier Arne Sæveraas.

Stoler ikke på noen

Arne Sæverås.
Arne Sæverås.

Afghanerne har etter tiår med interne konflikter og internasjonal krigføring blitt trøstesløst selvgående. Folk flest har liten tro på at en sentralregjering vil ta vare på dem. De opplever det som at ingen andre bryr seg om dem, og de bruker mye krefter på å gjøre seg usynlige for Taliban og andre krigsherrer som kan kreve dem for beskyttelsespenger. Derfor er prosjektene til Kirkens Nødhjelp i Afghanistan samarbeidsprosjekter som fokuserer på solenergi, jordbruk og lokale råd (shuraer der konflikter kan løses).

– Folk er utrolig tøffe. Jeg ville nok ha mistet håpet for lengst. Med noe støtte vil de klare seg mye bedre, og de vil gjerne klare seg selv, sier Sæveraas.

– Hvordan kan situasjonen i Afghanistan snu?

De grunnleggende årsakene til problemene er konflikter som ikke har fått noen løsning, og som skaper en sikkerhetssituasjon som vanskeliggjør nasjonsbygging, bygging av infrastruktur, helseinstitusjoner, skoler og næringsliv. Regjeringen kontrollerer ikke hele landet, store områder kontrolleres av Taliban eller liknende grupper. Det har vært altfor lite fokus på å løse styresettoppgavene, og det er mye korrupsjon, der mange av de som sitter og styrer, ikke tenker på landets beste. De som sitter med makta, har fått kunstig hjelp fra USA og Nato. Tar man tak i dette, har Afghanistan store muligheter og ressurser som vannkraft, mineraler og jordbruksland, sier Sæveraas.

Tilbake