Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Brønnen som ikke er en brønn

Aktuelt: Etiopia

Brønnen som ikke er en brønn

Mange forbinder Kirkens Nødhjelp med brønnboring. I Ankober-distriktet bruker vi tyngdekraft til å fordele rent vann fra høyden til ulike tappepunkter i et helt dalføre.

I Kirkens Nødhjelp jobber vi hele tiden for å få så mye rent vann som mulig ut av hver krone. Noen steder er ikke brønnboring den rimeligste og beste løsningen. I Ankober-distriktet i Etiopia, mindre enn 200 kilometer fra Addis Ababa, har vi gode resultater med såkalte tyngdekraftsanlegg.

Ejigayehu Eshete (45) er alenemor til tolv år gamle Tizibit. De bor på en avsidesliggende gård i Derefo kommune i Ankober-distriktet, bare tre timers kjøretur fra Kirkens Nødhjelps kontor i Addis Ababa. Hun forteller at hun og datteren tidligere måtte stå grytidlig opp for å sikre seg en 20-liters kanne med skittent vann fra en dam i nærheten.

Vannkonflikt

– Dammen hadde bare vann nok til ti–elleve kanner om dagen, og de som kom seg dit først om morgenen, fikk mest. Det var av og til så lite vann at vi ikke en gang klarte å fylle en hel kanne. Da måtte vi gå enda lenger for å finne vann. Det ble ofte konflikter fordi det ikke var nok vann i dammen til oss alle. Hvis du ikke var der tidlig nok, fikk du ikke nok vann, eller du måtte bruke det meste av dagen på å lete, forteller Ejigayehu.

FØR OG ETTER: Ejigayehu Eshete (45) med vannet fra dammen som tidligere var den primære vannkilden (til venstre), og vannet fra den nye tappestasjonen ved huset (til høyre).
FØR OG ETTER: Ejigayehu Eshete (45) med vannet fra dammen som tidligere var den primære vannkilden (til venstre), og vannet fra den nye tappestasjonen ved huset (til høyre). Foto: Hilina Abebe / Kirkens Nødhjelp

Hun livnærer seg på jordbruk og er avhengig av oksene sine for å få pløyd jorda.

– Vannet er veldig viktig for oss. Men ikke bare for oss. Husdyra våre måtte gå veldig langt for å drikke vann, og det tok mye av kreftene deres, sier hun.

Tyngdekraft

Tyngdekraftsanlegg

A. Vanninntaket i høyden består av et betongbasseng med grov pukk. Kantene er støttet opp med større stein som samler overspill. Fra bassenget føres vannet videre i rør til reservoaret.

B. Reservoaret lenger nede er lukket, og samler opp vann for å sikre kontinuerlig vannforsyning i anlegget. Tanken sikrer også, sammen med høydeforskjellen mellom reservoaret og tappepunktene, at vanntrykket i rørene er høyt nok.

C. Tappepunktene er plassert der folk bor, og ved skolen og helsesenteret. Disse gjerdes inne for å hindre dyr i å forurense kranene.

I Derefo kommune satte Kirkens Nødhjelp i gang et tyngdekraftsprosjekt i april 2017 sammen med den etiopiske ortodokse kirkens utviklingsorganisasjon DICAC.

Anlegget sto ferdig i desember 2017, og i dag får over 5700 mennesker i kommunen rent vann fra et tappepunkt der de bor. Vannet er rent og trygt å drikke, og det er nok vann til både mennesker og husdyr. Eshete forteller at husholdningen har et daglig forbruk på minst 75 liter vann.

– Nå kan vi gi dyra vann rett der vi bor. Selv om vi ikke kan forstå språket deres, kan jeg se at dyra er glade for vannet. Og så sparer vi mye tid. Ikke bare bruker vi mindre tid på å hente vann, men nå kan vi pløye med oksene i stedet for å ta dem med på leting etter vann. Og det er ikke lenger konflikter med naboene, sier Ejigayehu.

Etiopia

  • Hovedstad: Addis Abeba (2.355 m.o.h.)
  • Befolkning: 105,4 mill. (Afrikas mest folkerike etter Nigeria)
  • Areal: 1,1 mill. km2 (tilsvarende Norge, Sverige og Finland)
  • Språk: Oromo (33,8 %), amharisk (offisielt nasjonalt; 27 %), Somali (6,2 %), Tigrinya (6,1 %)
  • Religion: Kristendom (62,8 %), islam (33,9 %), tradisjonelle religioner (2,6 %)
  • BNP (PPP): 18.000 NOK pr. innbygger (Norge: 569.230 NOK)
  • Fattigdom: 29,6 % under fattigdomsgrensen
  • Levekår: 0,448 HDI; nr. 174 i verden (Norge: 0,949 HDI; nr. 1 i verden)
  • Vann: 61 mill. mangler tilgang til rent vann
  • Sanitær: 65 mill. mangler tilgang til trygge toalett
Tilbake