Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Kommuner skyr skatteparadiser

Changemaker

Kommuner skyr skatteparadiser

Kommunestyrene i Ålesund og Ulstein har vedtatt at de ikke skal kjøpe varer eller tjenester fra bedrifter med base i skatteparadiser. For å få hele Møre og Romsdal skatteparadisfritt brukte folkehøyskoleelever fra Communication for Change fire dager i Volda.

500 milliarder dollar er det årlige globale skattetapet grunnet multinasjonale selskapers skatteunndragelse. Dette er penger som kunne gått til helse, utdanning og bygging av infrastruktur. Mens rike land taper mest, er konsekvensene størst i fattige land. For eksempel kunne Tanzanias utdanningsbudsjett blitt doblet dersom vi hadde stoppet skatteflukten.

Tenk globalt, handle lokalt

Deltagerne fra CFC tar på alvor å tenke globalt og å handle lokalt. For som andre kommuner i Norge kjøper også Volda varer og tjenester fra en rekke selskaper. Og dermed har Volda kommune makt til å si et klart nei til handel med selskaper som har tilknytning til skatteparadiser.

Sammen med CFC vil vi i Changemaker vise at Volda går foran med et godt eksempel, og på den måten tydelig vise at kommunen ikke ønsker å legitimere denne formen for skatteunndragelse.

Løsningen er enkel

Vi har problemet: Rike selskapers skatteunndragelse fører til mindre penger til helse og utdanning i lavinntektsland.

Vi har løsningen: å innføre et mer rettferdig skattesystem globalt. En endring må begynne på nasjonalt nivå, og her er det viktig at kommunene tar et tydelig standpunkt mot bruk av skatteparadiser.

Og vi vet hvem som kan gjøre noe med det: kommunestyret.

Spørsmålet var hvordan vi kunne få kommunestyrets oppmerksomhet, for ingen kan vel være uenig i at selskaper skal skattlegges der verdien skapes. Her trengte kommunepolitikerne bare litt støtte og heiarop fram mot å erklære seg skatteparadisfrie.

Kommunereformen gir oss snart et nytt Volda. Vi tok feiringen på forhånd og feiret nye Volda – fritt for skatteparadiser. Med kommunepolitikerne som hedersgjester, selskapsleker som «sett pengene i kommunen» og skattequiz, bursdagssang og Volda-hatter var det mange forbipasserende som lurte på hva som skjedde – og ga tommel opp til at kommunen tar ansvar.

Heltene finnes i lokalpolitikken

Gunnar Schjelderup Strøm, kommunestyrerepresentant fra Sosialistisk Venstreparti, har lovet å ta saken med til kommunestyret og fremme forslag om å gjøre Volda skatteparadisfri. Både Fremskrittspartistyrte Ulstein og Arbeiderpartistyrte Ålesund har allerede erklært seg skatteparadisfrie, og følger Volda etter, er Møre og Romsdal på god vei til å bli Norges første skatteparadisfrie fylke.

Tilbake