Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Såret til døde

Aktuelt: Pakistan

Såret til døde

Hyderabad, Pakistan: Leelan fikk behandling på sykehuset for å kunne starte et nytt liv etter at mannen kastet henne over åpen ild og brakk armen hennes. Dagen etter at dette bildet ble tatt, døde hun.

Arret etter brannskaden på hennes høyre arm er stort og synlig. Hevelsen i venstre albue vitner om et komplisert brudd. Begge skadene er påført den vevre kvinnen av hennes voldelige ektemannen.

– Mannen min ville ikke ha meg lenger, sier hun tørt.

Vi møter Leelan på sykehuset bare timer før hun skal inn til operasjon.

– Mannen min slo meg ofte og hardt. Så giftet han seg med en annen uten å spørre meg, sier Leelan, som flyttet hjem til faren etter voldsepisoden som forårsaket brannskadene.

Livskraft

Hun ser fram til å få behandling for skadene og rettet opp bruddet som har grodd skeivt. Hun er innstilt på å få rettslig skilsmisse og få tilbake smykkene mannen tok – og omsorgen for barna. Hun ser fremover og viser livskraft. Det er ingenting som tyder på at hun skal dø i sykehussengen om få timer.

Hun har fått juridisk hjelp av Kirkens Nødhjelps pakistanske partner, men i utgangspunktet er det ikke for å få ektemannen dømt for voldsbruken. Leelan bekymrer seg ikke over sin egen helse, men for barna sine.

Fikk ikke hjelp

Leelan har tydelige brannskader på den høyre armen. Også ansiktet bærer preg av at mannen kastet henne inn i det åpne ildstedet for snart to år siden. Disse skadene fikk hun aldri helsehjelp for, mens det kompliserte bruddet i venstre arm ble feilbehandlet for ett år siden og skal nå opereres på nytt etter at Kirkens Nødhjelps partner Baanhn Beli presset på for å få henne frem i køen på det offentlige sykehuset vi besøker nær Hyderabad.

Organisasjonen tar volds- og skilsmissesaker for mange av kvinner som blir mishandlet av sine menn. I fjor vant de alle de 92 sakene de førte for retten.

Gal av smerter

Faren til Leelan sitter ved sykesengen hennes. Leelan bor nå hos ham sammen med det yngste barnet, som snart er ett år. Hun er selv rundt 35, men alder er noe landsbybeboere i Sindh-provinsen ofte ikke er så sikre på. Hun har to litt eldre barn, som bor hos barnefaren, og hun er tydelig preget av situasjonen. Fortvilelsen knytter seg imidlertid ikke til volden hun er blitt utsatt for. Kampen handler nå om å få tilbake barna, medgiften og smykkene sine.

– Jeg ble helt gal av smertene og kunne ikke sove på flere dager. Etter å ha vært hos pappa en stund, dro jeg tilbake i håp om at vi kunne redde ekteskapet. Det var da han slo meg så hardt at armen knakk, sier hun og viser frem den opphovnede overarmen. Første operasjon klarte ikke å rette opp i det kompliserte bruddet, og nå håper hun at hun igjen skal kunne bruke hånden.

Fortvilet situasjon

Leelan hadde ingen anelse om at hun egentlig har jusen på sin side før Baanhn Beli besøkte landsbyen og tilbød henne juridisk hjelp. Det ga henne håp om å få tilbake barna og eiendelene sine.

– Jeg har ikke sett de to eldste barna mine, som er to og fire år. Mannen min gir meg ingen penger og har tatt både medgiften og smykkene mine. Uten hjelp fra Baanhn Beli hadde jeg ikke kunnet gjøre noe med situasjonen. Vi hadde heller ikke penger til helsehjelp. Nå håper jeg på å få pengene tilbake slik at jeg kan få et bedre liv. Og barna mine, selvsagt. Drømmen er at jeg får så mye penger at jeg kan gi dem en god utdannelse, sier Leelan stille.

Gode sjanser

Advokat Mummazah Siddiqiui i Baanhn Beli mente i utgangspunktet at det var gode sjanser for å vinne frem i retten slik at Leelan fikk underholdningsbidrag og medgift. Om kvinnene i Sindh får barna tilbake, avhenger av hvor gamle de er. Normalt tilkjenner retten i provinsen små barn til moren og større barn til far.

– Vi forbereder nå to eller tre saker mot mannen og regner med en rask avklaring, sier Siddiquiu, som dagen etter fikk en trist beskjed. Det oppstod komplikasjoner da de skulle åpne bruddet, og Leelan mistet for mye blod.

– De ga henne blodoverføring, men kroppen hennes var for svak til å klare påkjenningene, sier Siddiquiu. Kirkens Nødhjelps partner Baanhn Beli ser nå på hvordan de kan forfølge saken videre rettslig.

Stort problem

Familievold og vold mot kvinner er et stort problem i Pakistan. The World Economic Forums rapport Global Gender Gap 2016 plasserer Pakistan som verdens nest verste land når det gjelder kvinnens stilling I samfunnet. Bare Jemen ligger dårligere an

Oxford Human Rights Hub slår fast at vold mot kvinner er et stort problem særlig på landsbygda i Pakistan med æresdrap, barneekteskap, syreangrep og familievold. Human Rights Commission i Pakistan oppga at i 2013 ble 150 kvinner registrert drept i syreangrep, de ble gasset i hjel eller kastet i åpen ild. Pakistan har kriminalisert barneekteskap, tvangsekteskap, vold med syre og voldtekt, men få saker tas til retten, mye fordi ofrene ikke har penger til advokathjelp. Kirkens Nødhjelps partner Baanhn Beli tok 92 slike saker til retten i 2015. Foreløpig har de vunnet 65 av sakene, mens de venter på endelig avgjørelse på de resterende.

Tilbake