Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Underprioritert og oversett

Aktuelt: Reproduktiv helse

Underprioritert og oversett

Graviditet og barnefødsler er den største årsaken til død for unge kvinner mellom 15 og 19 år. 70 000 i denne aldersgruppen dør hvert år på grunn av graviditet og fødsel.

I verden i dag mangler 222 millioner kvinner og unge jenter tilgang til prevensjon. Nivået av udekket behov hos kvinner og jenter er høyere i de fattige landene i verden og blant kvinner og jenter som bor i vanskelige tilgjengelige områder. Familieplanlegging er kritisk for å få slutt på svangerskapsrelaterte dødsfall og dødsfall blant nyfødte og barn under 5 år. Svangerskap og fødsel er en større risiko for unge jenter under 18 år enn for en voksen kvinne.

Barn som er født av unge jenter, har også større muligheter for å dø det første året enn babyer født av voksne kvinner. Årsaken til dette er at unge jenter har ikke et fullt utviklet bekken. Derfor øker sjansen for svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel eller svært langvarig fødsel, som igjen kan føre til gynekologiske fistler. Dette er en unormal åpning fra blære eller tarm til underlivet, som fører til ukontrollert lekkasje av urin eller avføring.

I flere av landene Kirkens Nødhjelp arbeider i er dette et stort problem, og vi klarer ikke å hjelpe alle som trenger hjelp til rette opp dette ved hjelp av kirurgiske inngrep. Derfor forblir mange kvinner utstøtt av lokalsamfunnet på grunn av at de lukter så vondt. Er ei jente under 15 år, øker muligheten for å dø under fødsel med fem ganger. For babyen er sjansen stor for at den har lav fødselsvekt, får andre helseproblemer og tidlig død.

Knebler informasjonen

På tross av dette prioritertes ikke familieplanlegging i helsebudsjetter i land som Tanzania og Malawi. Og med innføring av den såkalte «Munnkurvregelen» eller mer kjent som «Mexico City Policy» vil situasjonen bli enda verre for jenter i lav- og mellominntektsland. Denne regelen ble første gang introdusert i 1984, men ble trukket tilbake av Obama.

USA har de siste årene vært en av de største bidragsyterne til familieplanlegging i verden. Men med gjeninnføring av munnkurvregelen i 2017 av Donald Trump vil støtten til organisasjoner som gir råd og veiledning til kvinner blant annet om abort falle bort. Blant annet vil UNFPA, som sørger for forsyning av prevensjonsmidler til mange land, miste mye av sin støtte. Ennå er tallene ikke klare for hvordan munnkurvregelen vil slå ut. Men tall fra Kaiser Family Foundation i USA sier noe om den alvorlige situasjonen: 4,7 millioner færre par i verden får tilgang til prevensjon. Det blir 591 000 flere aborter, 2800 flere mødre som dør, og 1,4 millioner flere uplanlagte graviditeter. Den gode utviklingen vi har hatt når det gjelder nedgang i mødre og barnedødelighet vil stoppe opp hvis ikke andre stater dekker inne pengene som mangler.

Hver tredje tenåringsjente er gravid

Malawi er et av de landene som vil bli hardest rammet av dette. Her er forekomsten av graviditet blant jenter mellom 15 og 19 år høy. 29 % i denne aldersgruppen blir gravide og dropper ut av skolen. Her må også flere av klinikkene som tilbyr familieplanlegging stenge siden de ikke får flere penger fra USA, sier Family Planning Association of Malawi, som har fått redusert støtten sin med 35 %. Verst går det ut over sexarbeiderne i hovedstaden Lilongwe. 77 % av disse er hivpositive. De vil ikke få tilbud om gratis helsesjekk og ikke tilgang til kondomer. Dette vil føre til flere hivsmittede Dette vil øke antall uønskede graviditeter, og kvinner vil søke hjelp fra tradisjonelle medisinmenn for å kvitte seg med det uønskede barnet.

For høy mødredødelighet i Malawi skyldes også de mange utrygge abortene som foretas. Farlige og utrygge aborter bidrar til 30 % av alle sykehusinnleggelser i landet. Innleggelser som kunne vært unngått hadde kvinnene fått tilgang til prevensjon og adekvat undervisning om seksuell og reproduktiv helse. Blant annet å tilby prevensjon etter fødsel slik at man hindrer ny graviditet med en gang og sørger for avstand mellom barnefødslene. Derfor jobber vi for at unge jenter skal gå på skole og ikke få barn for tidlig. Vi har hatt stor suksess med våre SRHR-klubber for unge jenter. Her får de aldersadekvat helhetlig seksualitetsundervisning og lærer seg å sette grenser for sin egen kropp.

Jenter som har droppet ut av skolen, blir oppmuntret til å gå tilbake til skolen. Jenter som har blitt giftet bort i ung alder på tross av at regelen for inngåelse av ekteskap er 18 år, prøver vi å få annullert ekteskapet til i samarbeid med tradisjonelle ledere. Dette er arbeid som vi ser nytter spesielt der foreldre og lærere også er involvert. Derfor haster det å gi støtte til de unge jentene slik at de ikke lenger er underprioritert og oversett, men får tilgang til prevensjon slik at hun selv kan bestemme når hun vil ha sitt første barn. Det er bedre både for henne og for barnet.

Tilbake