Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Farlig arbeid i gamle gruver

Sør-Afrika

Farlig arbeid i gamle gruver

Ophelie er 18 år. Hun står i en nedlagt kullgruve, med sort sand opp på anklene, og hakker med et grav.

Sammen med andre mødre kommer hun daglig til gruveområdet for å hente kull. De trenger det for å lage mat. Gruvevirksomhet er ikke bare risikofylt mens det pågår. Om ikke virksomheten avsluttes med å rehabilitere og sikre området og gjøre det mulig for lokalsamfunnet å bruke det på en trygg måte, utgjør gruvevirksomhet en fare for de som bor i nærheten. Dette er en av sakene Kirkens Nødhjelps partner i Sør-Afrika, Bench Marks Foundation, jobber med.

Tilbake