Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Hjelper ofre for overgrep

Irak

Hjelper ofre for overgrep

Nye digitale verktøy hjelper Kirkens Nødhjelps partnere til bedre å hjelpe overgrepsutsatte i Irak.

For Jesidi-kvinnene er det vesentlig at det ikke kommer ut sensitiv informasjon, fordi de risikerer å bli utstøtt av lokalsamfunnet om det kommer frem at de er blitt voldtatt og/eller giftet bort som IS-bruder. Et nytt digitalt verktøy gir hjelpeapparatet mulighet til raskt å finne frem til den sensitive informasjonen – anonymisert, slik at kvinnene skal være trygge på at informasjonen ikke når uvedkommende. Ved hjelp av et enkelt passord kan hjelperne finne detaljert informasjon, og de kan også raskt lage rapporter og behovskrav. Prosjektet har fått støtte flere steder. Bildet er fra tempelet i Lalesh der jesidiekvinner gjennomgår et renselsesrituale slik at de skal bli godtatt av familie og naboer.

Tilbake