Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Hydro presses i Brasil

Brasil

Hydro presses i Brasil

Lokalbefolkningen i Barcarena fortviler etter at Hydros industrianlegg Alunorte er anklaget for å ha sluppet overflatevann ut i elvene i regnskogen rundt anlegget.

Sammen med lokale samarbeidspartnere har Kirkens Nødhjelp jobbet for å styrke sivilsamfunnet lokalt i deres arbeid for å få til en bedre utvikling i området. Et av målene var å få til et forum der både det sivile samfunn, industriselskapene og de kommunale myndighetene var med. I 2014 ble dialogforumet formelt opprettet, men lokalbefolkningen føler ikke at de er blitt hørt og ivaretatt godt nok, noe som har lagt stein til byrden for Hydro i Brasil.

Tilbake