Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Kjemper mot kolera

Kongo

Kjemper mot kolera

Kirkens Nødhjelp har mobilisert i Kongo etter at store nedbørsmengder har skapt flom.

Landet er allerede rammet av konflikt og rundt 4,8 millioner kongolesere er på flukt. Flere flyktningleire er rammet av enorme mengder regnvann som har tatt liv. Kolera har allerede tatt menneskeliv, og faren for spredning øker i takt med nedbørsmengden. Kirkens Nødhjelp har delt ut vannrensetabletter og hygieneutstyr til flyktninger i Uvira i Øst-Kongo.

Tilbake