Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Legomenn inntar kirkene

Norge

Legomenn inntar kirkene

Mange menigheter har i etterkant av Fasteaksjonen samlet inn underskrifter for å kunne klimautslipp.

Her er vi i Vike Sokn, en liten menighet i Romsdal. Legomenn gjør jobben som demonstranter.

Tilbake