Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2019

– Krise for humaniteten!

– Krise for humaniteten!

– Hver gang et barn voldtas, er det vår fremtid som står i fare, sa fredsprisvinner Denis Mukwege på Oslo-besøk.

Oslo fikk æren av å avholde den første, store internasjonale donorkonferansen om kjønnsbasert vold, og Kirkens Nødhjelp stod ansvarlig for seminardagen for organisasjonene. Selvsagt var Kirkens Nødhjelps partner Denis Mukwege invitert. Han jobber normalt på Panzi-sykehuset i Kongo, der han opererer opptil ti voldtatte kvinner hver dag, og er verdensledende i medisinsk behandling av kvinner som har fått ødelagt underlivet sitt. Panzi-sykehuset har vært i drift i hele 20 år, men Mukwege jobber fremdeles opp til 17 timer om dagen. Køen av ødelagte kvinner og barn vil ingen ende ta. Det positive er at sykehuset har fått så mye erfaring på området at metoden nå brukes i andre land, og med fredsprispengene håper Mukwege å eksportere kompetansen ytterligere.

– Vi må se på kjønnsbasert vold i et holistisk perspektiv, der vi gir hjelp både medisinsk, psykososialt, fysisk og juridisk. Ja, hele samfunnet må til behandling. Vi må se på den maskuline kulturen slik at kvinner får de samme rettighetene som menn, også i praksis. Vi trenger å «detoxe» maskuliniteten, sa Mukwege.

De må straffes

Mukwege mener at det ikke lenger finnes noen unnskyldning for å ikke ta tak i problemet. Kvinnene er nå blitt så sterke at de snakker om dette, og da må de få rettferdighet, poengterer Mukwege. For å hjelpe landene til å gi kvinnene rettferdighet vil Mukwege ha et paradigmeskifte i bistanden.

– Katastrofer kommer og går, mens ofrene blir. Det er når kameraene blir slått av at situasjonen for disse kvinnene blir uholdbar. Vi må endre den humanitære bistanden slik at også den blir langsiktig, sa Mukwege.

Mukwege snakket mye om at det internasjonale samfunnet må gripe inn slik at overgriperne ble straffet. Blir de ikke straffet for sine ugjerninger, så blir ikke den sosiale kontrakten respektert, og alle gjør hva de vil, understreket Mukwege. Å ha gode lover på området hjelper lite dersom det ikke etterfølges i praksis. Landene må derfor holde hverandre ansvarlige; om voldtekt i krig ikke straffeforfølges i landet der voldtekten skjer, bør andre land straffeforfølge gjerningsmannen, mener Mukwege.

– Vi kan ikke snakke om landenes suverenitet så lenge de ikke kan beskytte kvinnene. Da er det snakk om humanitet, ikke suverenitet. Rettferdighet skal ikke være forhandlingsbart, men noe for alle, alltid! I Kongo har vi hatt mobile rettssaler for å komme oss ut til ofre og gjerningsmenn ute i landsbyene. Det har virket, sa Mukwege før han satte seg på flyet tilbake til legegjerningen sin i Kongo.

Tilbake