Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2019

Den store forskjellen

Den store forskjellen

– Før hadde vi altfor lite og dårlig vann. Vi var ofte syke, særlig barna mine var plaget. Så kom Kirkens Nødhjelp, sier fembarnsmoren Sunday Nyapirya (20) fra byen Gumuruk i Sør-Sudan.

Byen Gumuruk ligger midt i det ugjestmilde ørkenlandskapet i delstaten Jonglei i Sør-Sudan. I alle år måtte de

55 000 innbyggerne klare seg på forurenset myrvann, og sykdommene florerte. Ikke minst barna var sterkt plaget av diare og andre vannbårne sykdommer. I tørkeperioder var mangelen på vann ofte kritisk. I 2014 kom Kirkens Nødhjelp til byen og etablerte et renseanlegg som gjør det det forurensede vannet helt trygt å drikke.

– Vi føler oss heldige, og har så mye å takke Kirkens Nødhjelp for, sier Sunday Nyapirya.
– Vi føler oss heldige, og har så mye å takke Kirkens Nødhjelp for, sier Sunday Nyapirya. 

I dag syder livet på den store markedsplassen midt i byen. Kirkens Nødhjelp har etablert seg med et lite kontor etter at vi i april i år, etter mange år med boring, endelig fant en god og bærekraftig vannkilde på 110 meters dyp. Om det rensede vannet i mange år har vært en redning, har alle vært redd for at det på langt nær er nok i lange tørkeperioder. Et borehull gir langvarig vannsikkerhet.

Vann nok til alle

– Grunnvann ligger på veldig forskjellig dyp og i ulike lommer under overflaten. Som regel er vi avhengig av geohydrologiske undersøkelser, og selv da kan det i noen områder være vanskelig å finne skikkelig grunnvann, sier Åshild Skare, vannekspert i Kirkens Nødhjelp. Hun har lang erfaring med det krevende arbeidet det ofte er å finne og sørge for vann i så vel katastrofeområder som langsiktige prosjekter over hele verden.

 Innbyggerne i Gumuruk måtte før klare seg på forurenset myrvann, og diare og andre vannbårne  sykdommer var sterkt utbredt. I 2014 etablerte Kirkens Nødhjelp et vannrenseanlegg som gjør det forurensede vannet helt trygt å drikke. Innbyggerne i Gumuruk måtte før klare seg på forurenset myrvann, og diare og andre vannbårne  sykdommer var sterkt utbredt. I 2014 etablerte Kirkens Nødhjelp et vannrenseanlegg som gjør det forurensede vannet helt trygt å drikke.

 Innbyggerne i Gumuruk måtte før klare seg på forurenset myrvann, og diare og andre vannbårne  sykdommer var sterkt utbredt. I 2014 etablerte Kirkens Nødhjelp et vannrenseanlegg som gjør det forurensede vannet helt trygt å drikke.

– Grunnvann ligger ofte svært dypt nede i lommer under fjell, steiner og sand. Prosessen er ofte tidkrevende og dyr, men en skikkelig vannkilde forandrer samtidig livet for menneskene i en landsby eller by, sier Skare.

Betyr enormt

En som har fulgt prosessen i Gumuruk på nært hold, er Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landansvarlige i Sør-Sudan.

– Det var en stor opplevelse å se vannet sprute opp av grunnen. Dersom denne kilden viser seg å være så god som vi håper, betyr det enormt mye for alle i Gumuruk. Nok vann til alle, til dyrene og til å dyrke – det utgjør den store forskjellen.

- Etter mange år med boring var det en stor opplevelse å se vannet sprute opp av grunnen. Dette utgjør den store forskjellen for 55.000 mennesker, sier Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landansvarlige i Sør-Sudan.
- Etter mange år med boring var det en stor opplevelse å se vannet sprute opp av grunnen. Dette utgjør den store forskjellen for 55.000 mennesker, sier Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landansvarlige i Sør-Sudan. 

Livsnødvendig vann

I samarbeid med den lokale kirken bygget Kirkens Nødhjelp en av skolene og har også bidratt til byens eneste klinikk. Likevel er det det livsnødvendige vannet som først og fremst nevnes når vi snakker med folk rundt om i byen.

– Vi lever et enkelt og ofte strevsomt liv. I tørken er det færre ville dyr å jakte på. Livet er likevel noe helt annet etter at vi fikk trygt vann. Selv dyrene ble noen ganger syke før. Mange i Sør-Sudan har det veldig vanskelig, så vi føler oss heldige. Jeg vil takke Kirkens Nødhjelp, sier 20 år gamle Sunday Nyapirya.

Tilbake