Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2019

Det moderne slaveriet

Det moderne slaveriet

Slave. Ordet smaker av fornedrelse, undertrykking og utnytting. Det er kanskje lett å tenke at slaver tilhører fortida.

Men tenker du noen gang på at skjorta du har på deg eller mobilen du holder i hånda, kan være knyttet til slavevirksomhet?  

Vi mennesker har i tusener av år funnet stadig nye måter å utnytte andre mennesker på. Slaveriet har stått sentralt i dette bildet. Etter hvert som det moderne samfunnet har utviklet seg, har aksepten for dette blitt svekket, og slaveri er i dag forbudt i de fleste land.  

Likevel lever 40 millioner mennesker som slaver i dag, anslår International Labour Organization og Global Slavery Index. Av disse er 25 millioner fastlåst i ulike former for tvangsarbeid, mange i fabrikker hos underleverandører i globale produksjonskjeder som også norsk næringsliv benytter seg av og som norske forbrukere kjøper. Global Slavery Index hevder at opp mot 9000 personer kan være ofre for menneskehandel eller slavelignende forhold i Norge.  

Mennesker som migrerer eller flykter på grunn av fattigdom, klimaendringer, konflikt, diskriminering eller mangel på et livsgrunnlag, er ekstra sårbare, og mange av disse blir ofre for slaveri på veien. Kvinner, barn, urfolk, minoriteter, mennesker med funksjonsnedsettelser, migranter og flyktninger er særlig sårbare grupper. Kirkens Nødhjelp har lang erfaring med å jobbe for inkludering og rettighetsvern og forbedrede livsvilkår for nettopp slike sårbare mennesker.  

Det er som regel fattigdom som tvinger mennesker inn i ulike former for moderne slaveri. Mennesker som ikke klarer å dekke grunnleggende behov for mat, vann, helsetjenester eller utdanning for sine barn, er sårbare og kan ofte bli presset inn i slaveri eller slavelignende forhold som tvangsarbeid eller sexslaveri. Derfor er arbeidet med å redusere fattigdom den viktigste satsingen mot moderne slaveri. Det er umulig å bekjempe slaveri uten å bekjempe fattigdom. 

Norske myndigheter vil nå å øke innsatsen mot moderne slaveri. Dette er et sterkt og viktig signal fra Norge, og noe vi i Kirkens Nødhjelp ønsker velkommen. I vårt arbeid møter vi mange mennesker som er blitt eller blir utnyttet gjennom ulike former for moderne slaveri.  

Kirkens Nødhjelp jobber mot moderne slaveri blant annet i Kongo, Myanmar og Malawi. I denne utgaven av Magasinet kan du lese sterke historier fra Myanmar. Du møter Kai, som måtte sitte fem måneder i et kinesisk fengsel etter å ha blitt smuglet inn i landet. 23 år gamle Kong ble forrådt av en slektning, solgt og tvangsgiftet til Kina. Begge har fått hjelp til å komme tilbake til et normalt liv i Myanmar, men opplevelsene har skapt varige sår hos dem begge.  

Du kan også gjøre en forskjell i kampen mot moderne slaveri. Du kan støtte Kirkens Nødhjelp i vårt arbeid, men enda viktigere: Du kan være en bevisst forbruker og be om informasjon om arbeidsvilkår og produksjonsforhold når du kjøper en vare eller en tjeneste. Slik kan du være med og ta ansvar for at det ikke skal lønne seg å bruke andre mennesker som slaver.  Selve begrepet «moderne slaveri» vekker oss til erkjennelse av at det omfattende slaveriet i vår egen tid. Men forøvrig er det ikke noe moderne med slaveri. Vi vil være med i kampen for å gjøre slaveri til historie.

Tilbake