Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2019

Egen vanndag i Trøndelag

Egen vanndag i Trøndelag

På Høylandet bruker konfirmantene en hel dag på å lære om hvor viktig vann er verden rundt. For at de skal få føle det skikkelig på kroppen, må de bære med seg ti liter vann gjennom myrer, skog og bekker.

– Dette lærer de ikke andre steder. Skal de lære det, så må de lære det her, sier Claes B Mørch, sokneprest i Høylandet og Overhalla.

Vår plikt

Vanndagen er en årlig oppkjøring til Fasteaksjonen, og det var en lydhør gjeng som etter en lang dag med vannbæring fikk høre om hvordan barn og ungdom i Somalia måtte bruke timer av dagen til å bære vann til familien. Timer de egentlig skulle ha brukt til skolearbeid eller lek. Også på konfirmantleiren måneden etter var vann et tema, og Mørch spurte konfirmantene hva vann egentlig betyr for dem:

– Alt. Jeg har alt, men uten vann har jeg ingenting. Uten vann er vi alle dødsdømte på denne planeten. Vann er det viktigste vi kan eie og bruke og gi videre, svarte en av konfirmantene.

– Hva syntes du om samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon?

– Det skulle bare mangle. Det skulle vært en månedlig innsamling. Så hadde folk skjønt alvoret av situasjonen for mange mennesker.

– Hvorfor skal ungdom samle inn?

– Det er vår plikt. Det er noe av det som gjør oss voksne.

Tilbake