Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2019

Et valg for framtiden

Et valg for framtiden

40 prosent av palestinske ungdommer i Jerusalem faller ut av skolesystemet før de er ferdige. På den Kirkens Nødhjelp-støttede skolen i Beit Hanina i Øst-Jerusalem slutter så godt som ingen. Og åtte uker etter siste eksamen har 67 prosent fått seg jobb.

De mer enn tre millioner palestinerne som bor på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem, lever i en hverdag preget av stor arbeidsløshet og fattigdom, husødeleggelser og trakassering, vold og vilkårlige arrestasjoner. De færreste har tro på en bedre framtid, og motløsheten er stor. Noe som i stor grad også går utover skolegangen til palestinske ungdommer. Utsiktene til å få seg noe annet enn helt enkle jobber er små, og over 40 prosent velger derfor å hoppe av.

Kokker og sveisere

Det lutherske verdensforbund (LWF), en av Kirkens Nødhjelps mangeårige og viktige partnere, har drevet utdanningsprosjekter for palestinske ungdommer helt siden 1949. På vei til Ramallah, åtte kilometer nord for sentrum av Jerusalem, ligger et lite palestinsk område kalt Beit Hanina. Siden 1964 har LWF på skolen her utdannet blant annet bilmekanikere, frisører, snekkere, sekretærer, kokker, sveisere og elektromontører. Og det med stor suksess. Av elevene i dag er det knappe 3 prosent som slutter før de er ferdige. Og enda mer imponerende: Før det har gått to måneder, har nær syv av ti fått seg jobb.

– Jeg bor med familien min i en flyktningleir ikke så langt herfra. Jeg sluttet på skolen og hadde ikke noe å gjøre. Jeg har alltid syntes det har vært gøy med elektronikk, og familien min oppfordret meg til å gjøre noe jeg hadde lyst til, og som jeg etter hvert kan livnære meg av, sier 18 år gamle Ayat Abu Rajab. Hun snakker høyt fra det øverste trinnet av en stige mens hun monterer et overvåkingskamera. Installasjoner som dette er sentrale på linjen for elektromontører. Og stemningen er god. Ayat mister en skrue, og medelevene som står rundt stigen, flirer høyt. Ayat svarer med å glise tilbake og rekke tunge.

Starte egen butikk

– De aller fleste av elevene våre lever under harde kår, svært mange under fattigdomsgrensen. Det sier seg selv at det ikke bare er lett å motivere seg til skolegang. Men vi kan heldigvis vise til svært gode resultater, og det at de aller fleste får seg ordentlige jobber etter uteksaminering, gjør at vi på langt nær har skoleplasser til å dekke behovet for alle som søker, sier rektor Mahmoud ‘Adarbeh.

– Vi har veldig lite, men etter to år her på skolen har jeg planer om å starte min egen virksomhet, et lite monteringsfirma. Det vil gi meg et liv med inntekt, og jeg er sikker på at jeg aldri vil angre på valget mitt, sier Ayat og forteller at både søsteren og broren har vært heldige å få plass på henholdsvis linjene for kokkelære og bil.

JenteSATSING

– Vi har de senere årene satset spesielt på linjer som tiltaler jenter, og selv om de fortsatt er i klart mindretall, har vi i dag 137 jenter mot nær 700 gutter. Vi er stolte av det, men skal rekruttere enda flere i årene som kommer, sier Mahmoud og smiler til Ayat, som akkurat har kommet seg ned fra den litt vaklende stigen. – Bra jobbet!

Tilbake