Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2020

Dronning Mary av maisåkeren

Dronning Mary av maisåkeren

På den ene siden av åkeren er maisplantene kun en halvmeter høye. På motsatt side er de tre ganger så høye. Ikke rart Mary Mbewe smiler fra øre til øre.

Smilet er det første du legger merke til med Mary Mbewe, men bak det store smilet er det en suksessfull forretnings- kvinne. Med hjelp fra agronomer og ny teknologi satser hun stort på oljer av mais, bønner og nøtter. – Her er åkrene mine, peker hun og tar oss med til grønne og frodige jorder mellom noen skyggefulle trær i Mchinji i Malawi.

FEMDOBLET INNTEKTENE SINE

Mary har vært bonde så lenge hun kan huske, men inntektene har vært ustabile. Regn, tørke og flom har gjort det utfordrende å være bonde. Det er har ikke vært lett å sørge for nok mat på bordet for familien på seks.

Som bonde har hun drevet jordbruk på tradisjonelt vis, men klimaendringene har gjort at avlingene hennes har vært under konstant press.

Hun trengte å tenke nytt og annerledes for å øke inntektene sine og ble mer enn gjerne med da Kirkens Nødhjelp inviterte henne med i et kooperativ med flere bønder. Sammen lager de nå olje av grønnsakene sine. Sammen med 86 andre har hun fått opplæring i klimatilpasset jordbruk, gjødsling og høsting. I tillegg har hun lært om forretningsdrift, raffinering og lønnsomhet. – Jeg har nå femdoblet inntektene mine, og det har hatt stor påvirkning på hvordan livet mitt har endret seg. Jeg har lært mye om jordbruk og ny teknologi som jeg ikke kunne noe om fra før, forteller hun.

PLANTER PÅ TO RADER

Noe av det hun har lært, er hvordan ulike planter gir næring til hverandre, hvor viktig riktig gjødsling er, og hvordan hun kan dyrke effektivt på to rader i stedet for én. På den måten får hun maksimalt ut av jordene sine. Maisen er et godt eksempel på hva hun har lært. – Den er ganske stor, som du ser, viser hun stolt.

Mary er med i vårt klimasmarte prosjekt som skal styrke økonomien til bøndene. Målet er å øke inntektene til småbønder, først og fremst bønder som raffinerer grønnsaker til olje. Så langt er 86 bønder med i prosjektet som andelsbønder. De skal tilpasse seg klimaendringene og utvikle seg gjennom ny teknologi og kunnskap ved å stå sterkere sammen.

Bøndene har fått økt kunnskap om jordbruk, hva de skal gjøre ved tap etter høsting og dårlige avlinger, og hvordan de kan øke verdien på varene sine, og de har lært god og smart forretningsdrift.

De fleste av bøndene oppnår nå tre ganger bedre priser på varene sine enn hva de ville fått for grønnsakene sine.

Gjennom Kirkens Nødhjelp og kooperativet har Mary tilgang til et raffineri, hvor hun får presset olje og videresolgt varene sine til en langt bedre pris. Gjennom kooperativet kan de lettere inngå kjøpsavtaler for større mengder og dra nytte av hverandres erfaringer. – Nå kan jeg sende barna mine til skolen, og jeg har bygget et nytt hus. Jeg har også kjøpt flere dyr. Jeg er så glad for at jeg våget å bli med på dette, avslutter hun.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake