Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2020

Menighetene dras inn i korona-kampen i Malawi

Menighetene dras inn i korona-kampen i Malawi

To dager etter at The Daily Times har slått fast at det er koronakrise i Malawi er jeg sør i landet, i Thyolo for å møte 40 lokale religiøse ledere for å snakke med dem om hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å bekjempe coronaviruset.

Kirkens Nødhjelp har invitert til en samling for å gi opplæring i hvordan Covid-19 kan forebygges og hvordan man opptrer ved smitte. Vi har alliert oss med lokale kursledere fra helsesektoren. Første halvdel av dagen er satt av til å gi faktainformasjon om Covid-19. Det meste foregår på det lokale språket chichewa, men presentasjonene er på engelsk så jeg får likevel med meg en del av innholdet.

Før lunsjpausen tar jeg ordet og ber deltakerne oppsummere for meg hva som har vært den viktigste kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av disse første timene av samlingen. Svarene jeg får viser med all tydelighet at opplæringen er viktig. Flere sier at de har forstått hvor viktig det er med hjemmekarantene dersom man har symptomer på sykdom. Andre forteller at de nå bedre forstår hvordan viruset smitter. Viktigheten av god håndhygiene nevnes av flere.

RELIGION EN INNGANGSPORT

Antall smittede øker nå voldsomt i Malawi, et land der 90% av befolkningen en del av et trossamfunn. Religiøse ledere har stor troverdighet i befolkningen og spiller svært ofte en viktig rolle dersom man ønsker å få til endringer i samfunnet. Religiøse ledere blir lyttet til i langt større grad enn politikere. Da landet kjempet mot HIV-epidemien for noen tiår tilbake, var det først når de religiøse lederne kom på banen at man virkelig klarte å bremse spredningen. I dag lever fortsatt rundt 10% av befolkningen med HIV-smitte, men uten et stort engasjement fra blant annet religiøse ledere, er det all grunn til å tro at tallene ville vært langt høyere. Ledere av kirker og moskeer er derfor blant våre viktigste allierte i den pågående kampen mot koronaviruset.

Tilbake til Thyolo. Samlingen i den katolske kirken går mot slutten denne onsdag ettermiddagen. Igjen tar jeg ordet og spør hvordan de religiøse lederne skal bruke den nye kunnskapen de har fått i løpet av dagen, når de kommer tilbake til sine menigheter. - Jeg vil sette av tid til å informere om Covid-19 i menigheten sier Hilda Mandannda, biskop i Katundu Church of God. Jeg vil formidle et budskap om at viruset er en reell trussel i vårt lokalsamfunn og at det må tas på alvor, sier en annen.

- Vi må definitivt begynne å praktisere sosial distansering under gudstjenestene, sier Owen Nambamba, prest i den luthersk evangeliske kirken. Det er også viktig å formidle budskapet til våre menigheter om at det er mulig å forebygge Covid-19, blant annet gjennom god håndhygiene sier father David fra den anglikanske kirken. Det er åpenbart at vi har fått nye, engasjerte støttespillere i kampen mot koronaviruset i Malawi.

Tekst og foto: Håvard Hovdhaugen

Tilbake