Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2020

Raffinert bistand

Raffinert bistand

Smart jordbruk handler mye om å ha flere ben å stå på, - som eggproduksjon mellom innhøstingene. Nå utvides Kirkens Nødhjelps jordbruksprosjekt i Malawi med et raffineri som skal gi bøndene enda bedre priser for varene sine.

Gjødsel, foredling, salg av egg, olje og grønnsaker samt en møteplass. Nybygget i Mchinji i Malawi er så mye mer enn et raffineri.

MER LØNNSOMHET

Interessen for å presse grønnsaker til olje har blitt så populært at vi rett og slett har vokst oss ut av de gamle lokalene. Når vi nå bygger fremtidens raffineri, har vi valgt å tenke større og mer helhetlig. Vi lærer bøndene å samarbeide slik at de står sterkere i møter med nye markeder, som hoteller, butikkjeder, skoler og offentlige etater. – Bedre priser betyr mer lønnsomhet for bøndene, sier Chipo Kachiwala, ansvarlig for vann, sanitær og hygiene i Kirkens Nødhjelp i Malawi.

Malawi er et av verdens fattigste land og er utsatt for både tørke og flom. Når avlingene svikter, mister bøndene inntektene sine. Klimaendringene skaper stor matusikkerhet, og over 80 prosent av befolkningen lever av landbruk.

Mange er underernærte, og bøndene sliter med å selge varene til gode priser når de også må forsørge familien på de samme avlingene.

Bønder går sammen og leverer varer til raffineriet, som selger dem videre til bedre priser enn de hadde fått alene. For bøndene som er med i prosjektet, har det betydd en stor endring i livssituasjonen. – Større inntekt betyr at bøndene kan sende barna til skole, de kan kjøpe mat og forandre levebrødet sitt, forklarer Kachiwala.

TEKNOLOGI OG KUNNSKAP

Raffineriet er en dei av vårt klimasmarte prosjekt som skal styrke økonomien til bøndene. Målet er å øke inntektene til småbønder, først og fremst oljefrøbønder. Så langt er 86 bønder med i prosjektet som andelsbønder. De skal tilpasse seg klimaendringene og utvikle seg gjennom ny teknologi og kunnskap ved å stå sterkere sammen.

Utfordringene for småbrukere i Malawi dreier seg hovedsakelig om manglende tilgang til strukturerte markeder, finansiering og gode landbruksteknologi som kan gi bedre lønnsomhet.

Bøndene har fått økt kunnskap om jordbruk, hva de skal gjøre ved tap etter høsting og dårlige avlinger, og hvordan de kan øke verdien på varene sine, og de har lært seg god og smart forretningsdrift.

De fleste av bøndene oppnår nå tre ganger bedre priser på varene sine enn hva de ville fått for grønnsakene sine.

MINDRE SÅRBARE

Et steinkast unna raffineriet kan man høre høner som kakler. En del av prosjektet er nemlig eggproduksjon, som skal gjøre andelsbøndene mer robuste ved tap av avlinger.

Til nå er det produsert mer enn 5000 egg, som sper på inntektene. Bøndene har også fått opplæring i vinteravling slik at de kan dyrke og tjene penger hele året. – Det er gledelig å se hvor langt vi har kommet, og hvordan det har gått. Bøndene ser nå at ved å selge varer som er raffinert, gir det mye større merverdi enn å selge grønnsaker rett fra gården, avslutter Chipo Kachiwala.

malwi311 (2) (1).jpg

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake