Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2020

Vi hjelper deg

Vi hjelper deg

– De færreste tenker på å gi en gave til en frivillig eller humanitær organisasjon, men spør jeg dem, så takker de meg gjerne for å ha minnet dem på det, sier advokat Susanna Holth.

Kirkens Nødhjelp har inngått en avtale med Codex Advokat, slik at du kan få hjelp dersom du ønsker å gi en testamentarisk gave. Det er uforpliktende å ta kontakt for en innledende samtale. – Jeg opplevde at folk har en høy terskel for å kontakte advokat. De synes det er skummelt og dyrt. Codex ønsker å bygge ned denne terskelen, sier daglig leder Anders Faanes i Codex.

VIKTIGE GAVER

I Norge er det svært få som tar med frivillige organisasjoner når de skriver testamente. En av grunnene til det kan være at de malene som ligger gratis tilgjengelig på nett, ikke gir denne muligheten. Advokat Susanna Holth erfarer at mange ønsker å gi, men glemmer det når de skal skrive testamente. – Arveloven sier at du kan gi bort en tredjedel av arven din til hvem du vil. Dersom formuen din er mer enn én million kroner per barn, kan du fritt bestemme selv utover denne pliktdelsarven. Fra januar vil pliktdelsarven bli 15 G, som per i dag er omtrent 1,5 millioner, men fremdeles vil du kunne gi bort en tredjedel, sier Holth.

VERDT EN TUR TIL ADVOKATEN

Holth erfarer at de fleste kostbare rettssaker om arv kommer i kjølvannet av at folk har brukt standardiserte maler for å skrive testamente. For hva skjer dersom man har testamentert bort en bil som senere vrakes etter en kollisjon? Skal arvingen da få et pengebeløp som tilsvarer bilens verdi? Og hva om man har testamentert bort en hytte – er innbo en del av denne arven? – En advokat vil alltid spørre om disse tingene. Det er bedre å bruke noen få tusen på å skrive et testamente enn å måtte gå til rettssak etterpå. Det er synd med alle tvistene som kunne vært unngått, sier Holth.

Man kan også spare seg mye bryderi dersom testamentet er tydelig skrevet. Holt har blant annet hatt en sak der testator ikke ville testamentere penger til en rusavhengig bror, og bestemte at fylkesmannen skulle styre hans andel av arven. Problemet var bare at familien senere startet en bedrift, og da må fylkesmannen involveres i alle viktige prosesser for firmaet.

Det er likeledes viktig å være tydelig når man testamenterer en gave til en frivillig organisasjon. Testamenterer man bort en fjerdedel av arven til for eksempel Kirkens Nødhjelp, betyr det at organisasjonen eier en fjerdedel av alt – fra bilen til eggeglassene. – Det er mye lurere å testamentere bort et bestemt beløp, for eksempel verdien av bilen. Jeg anbefaler også at man skriver noe om hvorfor man testamenterer bort en gave til en organisasjon. Da er det lettere for de andre arvingene å forstå, og de føler ikke at noe blir tatt fra dem dersom far for eksempel har skrevet at han gir en gave til DNT fordi han har satt så stor pris på å få bruke hyttene deres i mange år, sier Holth.

Tekst: Aina Johnsen Rønning. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake