Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2020

Viser muskler mot gruvedrift

Viser muskler mot gruvedrift

Når store gruveselskap dundrer på for å tjene penger på naturressurser, er det ofte på bekostning av dem som bor der. Da er det viktig å ha rettighetene sine på stell.

Vakre Malingunde i Malawi ligger sørvest for hovedstaden Lilongwe. Det er ikke bare det frodige landskapet med trær, åkre og blomster som vekker interesse. Bakken er også full av verdier.  Området har mest grafitt i hele landet.

For fem år siden begynte gruveselskap å lukte på verdiene i området. Målet er å ha en åpen gruve der man trekker ut grafitten gjennom å bore hull i fjellet. Hvis gruveselskapet får det som det vil, vil det vakre friluftsområdet få kraftverk, kontorer, sanitæranlegg og veier. Hvis planene gjennomføres, blir dette den fjerde største utvinningen i verden av grafitt.

Over 80 000 mennesker blir berørt, og planene vil gripe inn i natur i en radius på fire mil. – Malawiske lokalsamfunn er svært sårbare i møte med de store internasjonale selskapene som kommer til Malawi for å utvinne naturressursene. Generelt har lokalbefolkningen lite informasjon om sine rettigheter og opplever ofte en maktesløshet i møte med representanter for utenlandske selskaper, som bare i liten grad tar hensyn til lokale strukturer, kultur og tradisjon, sier vår landdirektør i Malawi, Håvard Hovdhaugen.

HELLIGE STEDER

Lokalsamfunn står ofte maktesløse i møte med overmakten og føler de har lite å stille opp med. – Frykten for å miste huset sitt, jordbruksområder og levebrød er tema som dukker opp i de samtalene jeg har med befolkningen i de berørte områdene.

Mange er redd for hva som vil skje med gravplassene. – De lurer på  hva som skjer med hellige steder og gravplassene. Stedet der forfedrene er stedt til hvile, betyr naturlig nok svært mye for folk, og de kan ikke bare flyttes til et annet sted.

Sammen med våre partnere har vi opplæring med befolkningen i Malingunde. blant annet gjennom rollespill. Målet er at de skal få kunnskap om og kjennskap til sine rettigheter, slik at de kan kreve kompensasjon for tap av dyrket mark, beiteområder og tap av matjord gjennom erosjon etter boring.

BLIR HØRT

Et annet viktig aspekt er de helsemessige konsekvensene ved gruvedrift i nabolaget, som støy, forurensing og skader. – Vi jobber sammen med lokalbefolkningen slik at de er i bedre stand til å etablere dialog med både myndigheter og gruveselskap. På denne måten kan de kreve en rettferdig kompensasjon hvis de må forlate hjemmene sine, for eksempel.

Hovdhaugen forteller at dette påvirknings- arbeidet gir resultater. – Samtidig som vi jobber med de enkelte lokalsamfunnene, er også Kirkens Nødhjelps direkte dialog med lokale og nasjonale myndigheter viktig. Vi bedriver et konstant påvirkningsarbeid og ser at Kirkens Nødhjelp er en aktør som bli lagt merke til, tatt med på høringer og invitert til å komme med innspill når nye lover og retningslinjer skal utarbeides.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake