Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

Advokaten svarer

Advokaten svarer

Visste du at du kan tilgodese både dine livsarvinger og din hjertesak i testamentet ditt? Advokat Elsa Gil i Codex Advokat svarer her på spørsmål om testament.

Det virker vanskelig å skrive et testament. Hvordan går jeg fram for å skrive et testament, og hva gjør jeg når det er skrevet? 

Det er strenge formkrav til et testament, og formkravene må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig og legges til grunn i arveoppgjøret. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en advokat som kan sørge for at testamentet ditt er gyldig. Kirkens Nødhjelp kan også hjelpe deg med å sette opp testament. Dersom du vil til-
godese Kirkens Nødhjelp, vil du få gratis advokatbistand til å sette opp et testament.

Hvor lagrer man det, og kan jeg gjøre endringer på testamentet mitt etter det er signert?

Det er viktig å oppbevare testamentet et sted det blir funnet når du faller fra. Vi anbefaler derfor at testamentet oppbevares hos tingretten. Da vil tingretten legge fram testamentet ved dødsfallet. Du må betale et engangsgebyr på kr 959 for oppbevaring hos tingretten. 

Du kan når som helst endre testamentet ditt. Du må da enten opprette et nytt testament hvor det står at det tidligere testamentet tilbakekalles eller endres, eller du kan ødelegge/overstryke hele testamentet (alle sidene). Hvis du har levert testamentet ditt til oppbevaring i domstolen, må du sørge for enten å hente det ut og ødelegge/overstryke det eller sende inn det nye testamentet til oppbevaring.

Hvis jeg vil tilgodese Kirkens Nødhjelp i mitt testament, hvordan vet jeg at pengene går til organisasjonen?

Hvis du ønsker å sikre at testamentet blir lagt til grunn i arveoppgjøret, anbefaler vi at testamentet oppbevares i domstolen. Dersom du har satt inn Kirkens Nødhjelp som testamentsarving, vil organisasjonen bli varslet, og den tiltenkte arven vil tilfalle Kirkens Nødhjelps arbeid.

 

Foto:  Linn Kristine Byre Johansen / Codex Advokat. 

Tilbake