Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

Byen som nekter å gi seg

Byen som nekter å gi seg

For andre gang er Gumuruk i Sør-Sudan nærmest jevnet med jorden etter brutale angrep. Med hjelp fra Kirkens Nødhjelp reiser byen seg igjen. – Vi verken kan eller vil svikte den hardt rammede befolkningen, sier landsjef Kari Øyen.

I 2011 kunne Sør-Sudan feire uavhengighet fra Sudan og slutten på en lang og brutal konflikt. Bare to år senere brøt det ut en ny, voldelig konflikt som følge av politisk uenighet mellom landets president og visepresident. Det siste tiåret er hundretusener av mennesker drept, og millioner har blitt drevet på flukt. 

– Økonomien har for lengst kollapset. Folk mangler mat, vann, helsetjenester, medisiner, tak over hodet og trygghet for seg og sine. De mangler i grunnen alt. På toppen av dette kommer ødeleggende flom og pandemien som herjer i landet. Det er ikke uten grunn at FN karakteriserer Sør-Sudan som den største humanitære krisen på det afrikanske kontinent, sier Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landrepresentant.  

Rent og trygt vann

Byen Gumuruk ligger midt i det ugjestmilde ørkenlandskapet i delstaten Jonglei. Kirkens Nødhjelp har jobbet her siden 2013. Befolkningen her er svært sårbar og hardt rammet av så vel naturkatastrofer som gamle og nye motsetninger mellom ulike etniske grupper i området. De 60 000 innbyggerne som tidligere måtte klare seg på forurenset myrvann der sykdommene florerte, ble sikret rent og trygt vann etter at Kirkens Nødhjelp etablerte både renseanlegg og brønner. Da en feltbase ble etablert i byen i 2019, kom arbeidet også nærliggende landsbyer til gode. 

Blodig angrep

Etter at byen blomstret og hadde blitt et sentralt og yrende midtpunkt i området, ble den plutselig angrepet av væpnet milits i juni i fjor. Mange ble drept og byen så godt som jevnet med jorden. Men med sterk overlevelsesevne og iherdig innsats reiste byen seg på overraskende kort tid – før befolkningen igjen ble rammet i mai i år. 

– Personalet vårt ble brakt i sikkerhet bare timer før angrepet kom. Etter at angriperne hadde dratt, lå 18 mennesker døde, en kvinne og ett barn var bortført, og et ukjent antall husdyr var tatt. Matforsyninger var brent og Kirkens Nødhjelps vanninstallasjoner ødelagt, sier Kari Øyen.

Reiser seg – igjen

Få måneder etter det siste angrepet er byen atter en gang i ferd med å reise seg med hjelp fra Kirkens Nødhjelp.  

– Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sør-Sudan siden 1972, og i mange sammenhenger og kriser velger vi å operere der vi trengs mest, på tross av store utfordringer. Vi har aldri valgt den enkle måten, men fokusert på vanskelig tilgjengelige områder og de mest sårbare, men også motstandsdyktige samfunnene. Slik som Gumuruk, i et område der det knapt finnes andre hjelpeorganisasjoner, sier Kari Øyen og forteller om en svært tapper og modig befolkning.

– Vannrensingsenheten vår er nå i gang igjen og sørger for 60 000 liter rent og trygt drikkevann hver eneste dag. Befolkningen er tilbake og fast bestemt på å gjenoppbygge og gjenoppta livene sine. Dette er deres forfedres land, og det er her de hører hjemme. På samme måte er Kirkens Nødhjelp forpliktet til å være der og fortsette vårt livsnødvendige arbeid, sier Kari Øyen.  

IMG_20200313_145936.jpg

Tekst: Arne Grieg Riisnæs. Foto: Kari Øyen.

Tilbake