Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

Dobbel lykke for Suad

Dobbel lykke for Suad

Som nybakt tvillingmor har det vært viktig for Suad Adam Adam å få hjelp og støtte. Da har Kirkens Nødhjelps ernæringssenter i Khamasadagai i Darfur i Sudan vært et godt sted å komme. I fjor fikk over 600 mødre hjelp her.

– Her får jeg god hjelp, og jeg har funnet meg godt til rette, smiler Suad Adam Adam, som har et godt tak rundt datteren Marwa, og sønnen Marwan er trygt festet i sjalet på ryggen.

Hun er ikke alene om å være på senteret denne morgenen. Det er full aktivitet både ute og inne.

ambassade47.jpg

Unngår sykdommer

I fjor hjalp vi 600 mødre med ernæring, svangerskapskontroll og barseloppfølging i Khamsadagai, en leir for internt fordrevne. Totalt bor det 13 500 mennesker her. 

Suad måtte selv flykte bare tre år gammel og har nå bodd her i 17 år. Barna hennes er seks måneder gamle.

– Jeg er glad jeg kan få hjelp med tvillingene. Jeg får blant annet poser med tilskudd til dem, forklarer hun. 

ambassade48.jpg

En av dem som hjelper og følger opp Suad, er Asma Salih Yosif. To ganger i måneden har hun kurs for mødre, der de snakker om alt fra ernæring til barneoppdragelse og amming.

Asma er jordmor og sykepleier og bor selv i leiren. Her har hun bodd i syv år etter at hun flyktet fra konflikter utenfor Zalingei. Når hun ikke er på vakt som jordmor ved det lokale sykehuset, jobber hun på ernæringssenteret. 

– Noe av det jeg lærer bort, er hvor viktig det er med næringsrik, sunn og riktig mat til barna, slik at de unngår sykdommer som diare. Barn trenger næringsrik mat under hele oppveksten. Derfor er det mødre med barn i alle aldre her, forklarer hun. 

Flere vil ha hjelp

Ernæringssenteret er et tilbud til alle som bor i leiren, men også til dem som bor utenfor. 

– Vi har holdt på i to år nå og kan allerede se resultater. Færre kommer inn med diare, og vi ser at flere mødre oppsøker oss. Det er utrolig positivt, sier Asma. 

I tillegg til å være jordmor ved sykehuset har hun svangerskapskontroll i leiren. Da drar hun ofte hjem til dem. På senteret får man også hjelp til amming. Det er det mange som sliter med, forklarer hun. 

– Hvis det er vanskelig å skaffe mat på grunn av dårlige avlinger, kan det gå utover melken. Derfor får barna tett oppfølging med blant annet veiing og måling. De får også tilbud om morsmelkerstatning hvis det er behov for det. 

Hun forteller videre at det er gledelig å se hvordan mødrene tar til seg kunnskapen de får. 

– Vi ser at vi klarer å snu negativ adferd til noe positivt. I tillegg prioriterer flere å komme selv om de har jobb eller andre forpliktelser, avslutter hun.

 

Tekst: Anette Torjusen.  Foto: Håvard Bjelland.  

Tilbake