Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

En stemme for fellesskapet

Andakt

En stemme for fellesskapet

Hva er diakoni? Det er et spørsmål jeg som diakon ofte kommer borti. Og det er på mange måter like lett og like vanskelig å svare hver gang. Ordet er fremmed for mange. Og fordi det er et ord, et begrep og en dimensjon som rommer så mye, har de som kjenner til det, fylt det med sin forståelse og sitt innhold. Så om du får ulike svar fra ulike mennesker, er ikke det så rart.

Mitt svar på spørsmålet om hva diakoni er, begynner ofte med at diakonien er kirkens kroppsspråk – det er evangeliet i handling. Dette leder oss videre til samtale om hva slags type handling.

Vi mennesker er skapt i Guds bilde og til å være medmennesker. Vi er avhengige av hverandre og jorden. Og oppdraget til å gjøre det gode er nedlagt i oss alle (Rom 2). Det er dermed naturlig å spørre seg: Hva er det gode for fellesskapet?

Hvordan kan jeg bidra til at denne til tider kaotiske verden vi lever i kan bli et fredeligere sted å leve? I en verden der nyhetsbildet stadig preges av alt som går galt og som ikke fungerer, kan følelsen av hjelpesløshet og mismot lett ta overhånd. Og bekymringen for hva slags verden mine barn vil vokse opp i, øker.

Å resignert sette seg ned uten å foreta noe føles ikke godt. Samtidig tror jeg vi er mange som ikke helt vet hvor vi skal begynne når veien til handling fremstår som uoversiktlig og komplisert.

Så hvor begynner man? Hva kan jeg gjøre noe med her og nå? 

Svaret kan man finne ved å stille nye spørsmål: «Hvem er min neste?» (Luk 10, 29) og «hva vil du jeg skal gjøre for deg?» (Luk 18, 41). Disse spørsmålene må vi stille oss på ny og på ny. Og jeg må løfte blikket og lytte til de som svarer.

Og akkurat nå tenker jeg at en god og viktig handling jeg kan gjøre, er å stemme solidarisk ved neste valg. Et valg der de som får min stemme også ser det store fellesskapet. En stemme til ledere som tar solidariske beslutninger til gode for fellesskapet, slik at min neste også får tilgang på vaksine, mat, rent vann, skolegang og helsetjenester. 

For det jeg vet, er at jeg inderlig ønsker en fredeligere og mer rettferdig verden for mine barn. Og som mamma, diakon og medmenneske vil jeg fremme det gode, slik at forandring kan skje.

«Herre, gjør meg til et redskap for din fred» (Frans av Assisis bønn).

Av Kari Winger Oftebro, rådgiver for trosopplæring og internasjonal diakoni, markedsavdelingen, Kirkens Nødhjelp.

Tilbake