Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

Fra tørt til frodig i Edens hage

Fra tørt til frodig i Edens hage

Se for deg at alt er knusktørt. Sanden virvler i vinden i det åpne landskapet, og heten slår mot deg. Så ser du plutselig mangotrær, appelsiner og en blomstereng. Alt skapt av vann som er til overs. 

Som en oase i ørkenen ligger vannkilden til leiren Hassa Hissa i enden av en nesten fire kilometer lang vei gjennom kratt, sand og støv. Et lite, grønt og frodig eventyrland som er kunstig skapt fordi det ligger en vannkilde under bakken. 

– Er det ikke fint her, smiler Mukhtar Idriss Abdulrasoul, ansvarlig for vann, sanitær og hygiene ved Kirkens Nødhjelps kontor i Zalingei i Darfur i Sudan. 

Oversvømt av flom

Han står på et steingjerde blant blomster, frukter og grønnsaker. Det spirer så langt vi kan se. Alt takket være vann som drypper. 

Kirkens Nødhjelp har hatt ansvar for vannkilden siden 2009. Den sørger for vann til 56 000 internt fordrevne gjennom ni vanntanker inne i leiren. 

– Vannkvaliteten her er veldig god fordi kilden ligger så nærme fjellene. Før var det mange trær rundt her som beskyttet mot flom, men de har blitt kappet ned i forbindelse med konfliktene for 17 år siden. 

Steingjerdet som Mukhtar står på, er bygd som beskyttelse for å hindre at vannkilden blir oversvømt og forurenset av flom.

– Før var det tett skog som beskyttet vannkilden. Vi kunne ikke se fjellene bak her, peker han og forklarer. Nå er det bare sand og noen få trær igjen. 

Vann nok til å dyrke

Vi trenger ikke å gå langt fra oasen for å se hvordan det var før. Like ved vannkilden ligger det en elv som er tørr store deler av året. Klimautfordringene i Darfur er enorme. Kortere, mer intens regntid og lengre tørkeperioder gjør det vanskelig å få noe til å gro.

En av de tingene vi gjorde da vi overtok for tolv år siden, var å gjøre noe med spillvannet. I stedet for å la det dryppe rett ned i bakken bygde vi irrigasjonssystemer. Nå går det rør fra vannkilden ut i åkrene, slik at man kan så og høste gjennom hele året, uavhengig av klima.

– Her ser du hvordan røret går bort til tomatene. Der borte har vi løk, krydder og korn, forklarer han. 

I tillegg til rør er det også fordypninger i jorda som vannet ledes inn i. På den måten kan man også styre vanntilførselen. 

– Her får vi både beskyttelse fra steingjerdet rundt og vann nok til å dyrke, smiler han. 

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.  

Tilbake