Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

På nett med fredsbygging

På nett med fredsbygging

Digital teknologi som internett og sosiale medier kan være viktige og gode verktøy for fredsbygging. Nå skal vi finne ut hvordan de best kan brukes.  

Intoleranse og hatprat spres i en rasende fart i sosiale medier. Ekkokamre, falske nyheter, troll og digital radikalisering er alle eksempler på internettfenomener som har økt i omfang det siste tiåret. Men de samme mekanismene kan også brukes til å spre budskap om toleranse, fred og inkludering.

Vi i Kirkens Nødhjelp har jobbet med fredsbygging og konflikthåndtering i flere tiår. Verden har endret seg mye på den tiden – og det har arbeidet vårt også. De siste årene har vi og våre lokale partnere brukt sosiale medier i stadig større grad for å informere, kjempe mot fordommer og jobbe for konfliktløsing. Dette gjøres for eksempel ved hjelp av videoer, annonsekampanjer og til og med dataspill. Digitale verktøy gjør det også lettere å inkludere flere i viktige samtaler og debatter. Samtidig spres intoleranse, polarisering og hatprat i enormt omfang på disse plattformene, og sosiale medier kan i verste fall skape grobunn for fordommer og konflikt.

Dette er en stor utfordring å ta tak i, og vi kan ikke gjøre det alene. Derfor har vi i Kirkens Nødhjelp nå lansert The Tech for Peace Initiative. Sammen med aktører fra privat sektor og akademia skal vi lære å forstå og utnytte det enorme fredsbyggingspotensialet i digital teknologi. Målet er å bekjempe de negative effektene av hatprat og desinformasjon gjennom sosiale medier – særlig i områder med voldelige konflikter.

Vi vet at behovet eksisterer. I 18 av landene vi jobber i som har et fredsprogram, har landkontorene ønsket seg flere digitale verktøy for fredsarbeid. Hatprat på nett er en stor utfordring, og de ønsker å bygge digital kompetanse for å skape sosialt samhold og motarbeide voldelig ekstremisme på internett.

Målet med Tech for Peace er å øke antallet digitale fredsprosjekter og utvikle nye verktøy for digital fredsbygging – i tillegg til å øke bevisstheten rundt og kjempe mot desinformasjon, hatprat og polarisering i den digitale verden.

Det er etablert en rådgivningsgruppe for initiativet som består av representanter fra store teknologiselskaper, norsk IT-sektor, akademia, media og jussens verden. Gruppen vil bidra med sin ekspertise i utviklingen av prosjektet og bidra til å sikre finansiering, bruke nettverket sitt og sette fred på agendaen i relevante fora. I tillegg er det også satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Kirkens Nødhjelp og teknologiselskapet Semcon.

Skjermbilde 2021-09-02 kl. 15.10.21.png

Foto: pressebilder.

Tilbake