Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

Støtte i livets siste fase

Støtte i livets siste fase

På Oljeberget i Øst-Jerusalem ligger spesialistsykehuset Augusta Victoria. – Vårt mål er ikke bare å forbedre livskvaliteten for pasientene, men også å forbedre deres overlevelse, sier palliativ lege Wasim Al-Sharabati.

I vakre omgivelser, høyt oppe på Oljeberget i Øst-Jerusalem, ligger Augusta Victoria-sykehuset, det palestinske motstykket til Radiumhospitalet i Norge. Sykehuset, som Kirkens Nødhjelp har støttet siden 1954, er det eneste spesialistsykehuset innen kreftbehandling som tilbyr strålebehandling for 4,5 millioner palestinere fra Gaza og Vestbredden.

Støtten har i hovedsak vært innrettet på å sikre den palestinske befolkningen et godt tilbud for kreftbehandling og pleie i den siste fasen av livet: Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. For en hardt prøvet palestinsk befolkning er tilbudet kanskje viktigere enn noen gang.

Dramatisk forbedring

Prosjektet ble startet i slutten av 2019, da palliativ behandling ble en integrert del av behandlingen av pasienter med kreft og kroniske sykdommer på sykehuset. Denne tverrfaglige medisinske omsorgs-
tilnærmingen har flere lag. Den dekker ikke bare fysiske behov, men også mentale, psykososiale og åndelige.

– Hvis pasienten har det komfortabelt, får god mat og er smertefri, vil han eller hun sannsynligvis leve lenger uansett om cellegift eller annen behandling er effektiv. Mange av pasientene gjennomgår aggressive behandlinger og har smerter som bare kan lindres av bestemte mengder morfin, et stoff som tvinger mange til langvarige sykehusinnleggelser. En undersøkelse viste at nesten alle våre pasienter foretrakk å dø hjemme, og teamet vårt oppnådde en dramatisk endring til det bedre da pasientene til slutt fikk tillatelse til å motta sine kontrollerte doser hjemme hos seg selv, sier palliativ lege Wasim Al-Sharabati.

Norsk kompetansebygging

MicrosoftTeams-image (12).jpeg

Selve sykehuset er godt utstyrt takket være støtte fra blant annet Norge og Kirkens Nødhjelp, og ledelsen har satset systematisk på kompetanseoppbygging innen kreftbehandling gjennom mange år. Spesialister fra blant annet Radiumhospitalet, Sykehuset i Vestfold og VID vitenskapelige høgskole i Bergen har sørget for opplæring. 

Men lindrende behandling stopper ikke her. I mange tilfeller blir pasientene frarøvet sin fysiske styrke på grunn av inngripende og langvarige behandlinger. Fysioterapi hjelper pasienter med å håndtere bivirkningene av slike prosedyrer, for eksempel tretthet og tap av entusiasme og livsvilje.

Økt livskvalitet i siste fase

– Det er velkjent at fysioterapi hjelper til med muskel- og skjelettskader, men her er vårt mål å oppmuntre og støtte pasienten til å klare seg selv med små daglige oppgaver, sier fysioterapispesialist, Jihad Alawneh. 

– Vår erfaring tilsier at det ofte bare er et par øvelser som skal til for at pasienten ikke faller inn i en depresjonssyklus på grunn av mangel på fysisk trening. 

WasimAl.jpg

Walid Namour, administrerende direktør ved Augusta-sykehuset er ikke i tvil om hva den norske støtten har betydd for denne typen behandling.

– Jeg vil rette en stor takk til Norge, Kirkens Nødhjelp og de norske spesialistene for dette prosjektet, som har lagt grunnlaget for lindrende behandling for pasienter fra hele det palestinske territoriet. 

 

Tekst: Arne Grieg Riisnæs. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake