Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2021

Verdensvalget

Leder

Verdensvalget

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet. Valget du tar 13. september, betyr mye – både her hjemme og ute i verden.

Vi i Kirkens Nødhjelp får med jevne mellomrom spørsmål om vårt samfunnsengasjement. Hvorfor skal en bistandsorganisasjon delta i den politiske debatten i Norge? Det er flere gode grunner til at vi gjør nettopp det. 

Vi ønsker oss en fremtid hvor bistand er overflødig. For å komme dit må det politiske grep til for å endre urettferdige strukturer. I kampen for en mer rettferdig verden er det derfor nødvendig å påvirke beslutningstakere, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er norske politikere som setter premissene for norsk utviklingspolitikk og Norges rolle i verden. For å bidra til å løfte utviklingspolitiske spørsmål høyere opp på den politiske agendaen må Kirkens Nødhjelp være aktivt til stede i det offentlige ordskiftet. Dette er også en sentral del av det diakonale oppdraget som våre oppdragsgivere – kirkene – har gitt oss. 

Vårt politiske arbeid handler ikke om å ta partipolitisk side. På begge sider av midtstreken finnes det partier som går til valg på mye god utviklingspolitikk. Du kan finne et parti som leverer, uansett om du ønsker å stemme rødt, blått, gult eller grønt. Vår jobb er å være verdens fattigste og mest marginaliserte menneskers stemme i den norske debatten. Derfor vil du som regel alltid oppleve at vårt budskap er knyttet til det vi erfarer på bakken i de landene vi jobber i.

Konsekvensene av pandemien vil merkes i lang tid fremover, men den er ikke den eneste krisen verden står i. Vi står også i en fattigdoms-, ulikhets- og klimakrise og opplever stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Dette ser norske velgere.

I en undersøkelse Respons Analyse gjorde på vegne av oss i Kirkens Nødhjelp, svarte over halvparten av velgerne at politikernes løsninger på klimakrisen vil påvirke hva de stemmer ved valget. Over halvparten er også enige i at Norge bør bidra med mer penger til verdens fattige land, slik at de kan tilpasse seg konsekvensene av klimaendringer. Dette er både gledelig og prekært, siden klimaendringene allerede driver 25 millioner mennesker bort fra hjemmene sine hvert år. Et tall som vil øke om vi ikke tar grep mens vi ennå kan.

I undersøkelsen kommer det også fram at 77 % mener oljefondet kun skal investere i selskaper som møter de etiske standardene om miljø- og menneskerettigheter, og 8 av 10 velgere mener at Norge bør jobbe for få på plass en internasjonal avtale som sikrer at selskaper betaler skatt i landene der verdiene skapes. For å si det på en annen måte: De ønsker en lov mot skatteparadis.

Dette er gledelige meldinger for alle som arbeider for en mer rettferdig verden. Vi håper de blir med inn bak forhenget når valget skal tas 13. september. For i en turbulent verden må både norske politikere og vi som velgere våge å løfte blikket for å bidra til rettferdighet i verden. Godt verdensvalg!

Tilbake