Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2022

Fødte på flukt fra bomberegnet

Ukraina

Fødte på flukt fra bomberegnet

Anna fra Mykolaiv fødte sønnen Markus på vei inn i en buss mens hun flyktet fra krigen i Ukraina.

Da krigen brøt ut, var Anna og hennes mann mentalt forberedt på at det verste kunne skje. Hun var høygravid, og de fulgte nervøst med på nyhetssendingene.  Da krigen var et faktum og de kunne høre de første skuddene, ble hun livredd for deres to barn og den ufødte i magen.
– Jeg ble helt rådvill og visste ikke hva jeg skulle gjøre, forteller Anna.

Hun er fra havnebyen Mykolaiv sør i Ukraina. Byen skulle vise seg å bli hardt rammet av krigen. Plutselig handlet hverdagen om å overleve fra dag til dag.

KONSTANT BOMBING

–  Det var skyting og bombing hele tiden. Det var helt grusomt. Det var mye takket være at mannen min tok så godt vare på barna våre mens jeg var høygravid, at vi klarte oss. Vi gjorde alt vi kunne for å holde barna så trygge som mulig, forteller Anna.

Da fødselen etter hvert var nært forestående, befant Anna seg på et sykehus.  Men sykehuset hadde ikke helsepersonell, da det var blitt gjort om til bomberom.
– Jeg var redd for barnet mitt og ville gjøre hva som helst for å komme meg vekk fra krigen. Men det var ikke lett med den konstante bombingen og skytingen, sier Anna.

HÅPER PÅ FRED

I april øynet hun og mannen en mulighet til å komme seg ut av landet og over til Moldova i en minibuss. Da fødte hun lille Markus – uten noe helsepersonell til stede.

På grunn av at familien nå hadde tre barn, fikk også mannen bli med ut av landet. De klarte å komme seg over landegrensen og videre til Romania. Nå befinner familien seg i trygghet på et flyktningsenter som Kirkens Nødhjelp støtter i hovedstaden București.
– Jeg er takknemlig for å være i trygghet her og at barna mine har det bra. Men jeg håper det blir fred snart. Jeg vil hjem igjen og få livet mitt tilbake, forteller hun.

 

Tekst: Markus Plementas. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake