Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2022

Fredstanker, framtid og håp

Andakt

Fredstanker, framtid og håp

Krig, konflikt og klimaendringer driver millioner av mennesker på flukt – i Sør-Sudan, Burkina Faso og Afghanistan. Og i Ukraina.

For kort tid siden besøkte jeg Ukraina og det arbeidet Kirkens Nødhjelp driver for de som har måttet forlate sine hjem på grunn av krigens grufulle hendelser. Jeg møtte medmennesker med hjerteskjærende historier om traumatiske opplevelser, tap og savn. Det som likevel gjorde sterkest inntrykk, var de tegnene på håp som jeg fant midt i denne tilsynelatende totale håpløsheten.

Katya var en av dem. Hun hadde flyktet fra de brutale krigshandlingene i hjembyen Mariupol noen uker tidligere. Tross alt hun og hennes familie hadde gjennomlevd, var hun full av håp for framtida – et håp om å vende tilbake fra flyktningsenteret til et normalt liv. Hun uttrykte også stor takk-
nemlighet til Gud og mennesker for at de hadde kommet i sikkerhet og ble ivaretatt på en god måte. Det sterkeste håpstegnet så jeg etter samtalen vår da Katya gikk ut fra senteret for å søke jobb.

I Jeremia 29, vers 11 står det:
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp.»

Verdenssituasjonen er dyster. Krigen i Europa kaster mørke skygger over vår egen verdensdel og forsterker krisene som preger mange av landene Kirkens Nødhjelp arbeider i. Vi ser krig og ulykke drive mennesker på flukt i land etter land. Det er lett å bli grepet av motløshet. Likevel møter vi så mange håpstegn i arbeidet vårt hver eneste dag. Til syvende og sist vet vi at håpet er den viktigste drivkraften til forandring og utvikling til det bedre. Derfor gir vi ikke opp. Vi vet at det er håp om en bedre framtid. Vi har sett at det nytter.

Min dypeste kilde til håp er likevel vissheten om at Guds tanker om oss er tanker om fred, og ikke ulykke. Derfor ber jeg med Katya og millioner av andre i dag om fred for Ukraina. Og for Sør-Sudan, Afghanistan og Burkina Faso – og alle de andre stedene der vi hver dag gjør vårt for å bringe mennesker håp. 

Tilbake