Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2022

Marked i mørket

Marked i mørket

De siste årene har marked i stummende mørke blitt mer og mer utbredt i Tanzania. Nå kommer det flere meldinger om overgrep og vold mot barn.

Vi kjører gjennom mørke og nesten folketomme gater før trafikken stopper helt opp. Foran oss er det blinkende lys, store menneskemengder og høylytte stemmer. Vi er på vei til nattmarked i Kigoma i Tanzania.

– Nattmarked er noe vi ser mer og mer av, sier Benedict Gwimo, leder for Kirkens Nødhjelps partner Caritas i Kigoma.

MENNENE MÅ TA ANSVAR

Mens markedene før var i dagslys, har tidspunktet flyttet seg til etter solnedgang. Dette har skapt stor bekymring og frykt.

– Marked i mørket har vist seg å bli et økende problem når det gjelder økning av: kjønnsbasert vold mot barn. Det er ute av kontroll, og tilbakemeldingene vi har fått, gjør at vi nå har tatt tak i dette.

I tillegg til vold mot barn og unge jenter har også kriminaliteten økt.

Noe av problemet er at det er kvinner som selger grønnsaker og fisk på markedene, og at de må ta med seg barna fordi de mangler barnepass.

– Derfor jobber vi spesielt inn mot menn, slik at de er med på å ta ansvar når kvinnene er på jobb for å selge varene sine.

JOBBER FOREBYGGENDE

For mange har det nå blitt en livsstil å henge på markedene. I stummende mørke, med kun noen få lamper på torgbodene, yrer det av folk. Barn, ungdommer, menn og kvinner.

– Tilbakemeldingene vi har fått, er at det er mange unge voksne som står bak kriminaliteten og volden. Derfor jobber vi også forebyggende inn mot skoler.

Ofte blir også barn sendt til markedet for å tigge eller selge varer, noe Gwimo håper det kan bli et forbud mot.

– Vi ønsker først og fremst å endre tidspunkt for disse markedene, slik at ikke alt foregår i mørket. I samarbeid med myndighetene ser vi på ulike løsninger.

MicrosoftTeams-image (56).jpg
– Vi har mottatt mange bekymringer knyttet til nattmarked, sier Benedict Gwimo, leder for Kirkens Nødhjelps partner Caritas i Kigoma. 

VANSKELIG Å LA BARNA VÆRE HJEMME

Ved en av bodene er det full aktivitet. Tomater skifter fort eiere, og tre damer er travelt opptatt med å selge unna dagens varelager. En av dem er Agnes Damano (40).

 – Jeg har to barn, men vil absolutt ikke ha dem med hit. Det er absolutt ikke ok å være her for barn, sier hun.

Men hun skjønner at det er vanskelig for kvinner å dra til markedet og la barna være hjemme.

– Mange har små barn som ikke kan være alene. Da er jo det eneste alternativet å ta dem med hit eller skaffe barnepass. Det er det jeg gjør. Barna mine er altfor små til å være her, sier hun.

Mwajuma Said (35) og Mayaa Juma (44) nikker enige.

MicrosoftTeams-image (55).jpg
Agnes Damano, Mwajuma Said og Mayasa Juma ønsker ikke å ha med barna sine på marked på kvelden, men sier det setter kvinner i en vanskelig situasjon når markedet er lagt til kveldstid. 

ALENEMOR TIL FEM

– 17-åringen min har fått i oppgave å passe alle barna når jeg er her, så det hjelper veldig, sier Mwajuma.

Hun er alenemor til fem barn.

– Det er ofte vi kvinner som tar vare på barna. Mennene tar ikke like stort ansvar. Da blir det også dobbel jobb for oss å finne noen som kan ta seg av dem.

 De sier alle tre at tidspunktet for markedet passer bra for dem.

– Vi har ofte mye å gjøre hjemme også, så kveldstid er et bra tidspunkt for oss. Men vi håper at det kan komme på plass løsninger som gjør at det er trygt å være her også når det er mørkt.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake