Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2022

Urettferdig!

LEDER

Urettferdig

Vi hører det ofte fra barnemunn: Urettferdig! Er det én ting barn reagerer kraftig på, er det urettferdighet. Enten det gjelder fordeling av lørdagsgodt, leggetider eller sniking i køen til huskestativet. Barn gir klar beskjed i møte med det de opplever som urettferdig.

Selv om det ikke er alle barnlige reaksjonsmønstre som passer inn i et voksent, kunne vi kanskje hatt med oss mer av barnas blikk i vårt eget møte med den dype urettferdigheten som preger verden.

Det er dypt urettferdig at stedet hvor du er født, avgjør retten til noe så grunnleggende som mat, vann, skolegang eller helsehjelp. Det krenker selve menneskeverdet.

Det er urettferdig at Katya og Alana må flykte fra hjemmene sine i Ukraina på grunn av en krig de ikke har skyld i. Det er urettferdig at Hannah i Malawi er skadet for livet på grunn av en voldelig ektemann. Det er urettferdig at internt fordrevne i Burkina Faso må grave etter gull i brennende hete – eller gå uten mat nok en dag.

Det er urettferdig at omtrent halvparten av verdiene på jorda kontrolleres av den rikeste prosenten av befolkningen. Det er urettferdig at kvinner og barn bruker 125 millioner timer hver dag på å hente vann. 125 millioner timer som kunne vært brukt på skolegang eller arbeid. Klimaendringene er urettferdige fordi det er de som har bidratt minst til forurensingen, som opplever de største konsekvensene.

Kirkens Nødhjelp har kjempet mot urettferdighet i 75 år. Det gjør vi gjennom langsiktig utviklingsarbeid, nødhjelpsrespons og politisk påvirkning. Vi gjør det ved å bore brønner i Tanzania, opprette flyktningsentre i Ukraina og tilrettelegge for at befolkningen i Angola kan følge med på hva myndighetene gjør, og stille dem til ansvar.

Sammen med partnere og søsterorganisasjoner over hele verden er Kirkens Nødhjelp del av en global bevegelse for rettferdighet. Vi ser at arbeidet nytter, både i fattige lokalsamfunn, i trossamfunn og i norsk og internasjonal politikk.

Verden er urettferdig!  Men vi velger selv om vi blindt aksepterer den urettferdigheten, eller om vi kjemper for å utjevne forskjellene.

Takk for at du er med i kampen for en mer rettferdig verden!

Tilbake