Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

25 % bør gå til lokale aktører

Tema: Partnerbasert bistand

25 % bør gå til lokale aktører

– Dette er første gangen jeg har opplevd en så stor enighet fra land, FN-organer og frivillige organisasjoner om hvor viktig det er å gi mer av bistandspengene til lokale aktører. Viljen er der, men dette vil ta tid, sa John Nduna, leder av ACT-alliansen, etter en ukes bistandstoppmøte i Istanbul.

I dag går bare 0,2 % av nødhjelpen til lokale aktører, og mange peker på at dette er en lite effektiv måte å drive bistand på. Behovet for verdens trengende har endret seg de siste årene. Nå er det flere som trenger hjelp på grunn av menneskeskapte kriser og konflikter enn av naturskapte. FNs generalsekretær Ban Ki-moon tok i 2010 initiativ til å arrangere bistandstoppmøter for å diskutere dagens utfordringer, og på forsommeren møtte flere hundre aktører fra hele verden til «World Humanitarian Summit» i Istanbul.

– Bransjen har jobbet hardt for å møte de endrede behovene, der de menneskeskapte krisene fører stadig flere flyktninger ut på flukt. Vi tror at verdens ressurser er store nok, men at de humanitære aktørene ikke har gode nok strukturer til å klare å distribuere ressursene godt nok, sa Nduna på en kort visitt i Oslo.

MER TIL PARTNERNE

ACT-alliansen, som Kirkens Nødhjelp er en del av, var en av de største aktørene på bistandstoppmøtet. I forkant hadde man satt opp 11 punkter som svar på dagens utfordringer. Punktene handlet blant annet om å sette menneskene i sentrum og dele ut mer bistand som kontanter direkte til de trengende. I tillegg skal man satse mer på kvinners rettigheter, utdanning i kriser og bygge opp lokal kompetanse.

– Vi må satse mer på partnerne våre og bygge opp deres kapasitet. Forebygging og kriserespons må koordineres bedre, slik at lokalsamfunnene styrkes slik at man responderer bedre på fremtidige kriser. Derfor skal 10 % av ACTs prosjektpenger fremover gå til nettopp forebygging av kriser, sa Nduna.

Tilbake