Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Andakt

Andakt

Dere er verdens lys!

Av Berit Hagen Agøy, Generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» Matt. 5, 14-16

«Kirkene i Midtøsten har satt kvinners lys under et kar. Nå er det på tide at vi lar det lyse til velsignelse for kirke og samfunn», forkynte den palestinske presten fra prekestolen. Vi feirer gudstjeneste i Beit Jala under partnermøtet til vår søsterkirke, Den lutherske kirken i Jordan og det hellige land (ELCJHL). Kvinners kår i kirke og samfunn er hovedtema, og kirkerådet har nylig vedtatt Det lutherske verdensforbunds «Gender Justice Policy»-dokument som innebærer full likestilling mellom kvinner og menn.

Jeg har aldri vært til stede på noen gudstjeneste eller møte i Den norske kirke hvor mannlige prester så klart begrunner likestilling og kjønnsrettferdighet som noe naturlig og nødvendig ut fra Bibelens tekster om kvinner og menn, som her i Beit Jala. ELCJHL gleder seg nå til at den første kvinnelige presten snart skal ordineres.

Vi er i et gammeldags patriarkalsk samfunn hvor tradisjonelle kjønnsroller diskriminerer kvinner grovt, både i religiøse og sekulære sammenhenger. Kvinners frihet begrenses av menn, og i realiteten er både unge og gifte kvinner umyndige med liten kontroll over sitt eget liv. Dessverre opplever altfor mange kvinner vold i familien, og de er ekstremt sårbare om slikt meldes til myndighetene. Skilsmisse er vanskelig og skjer på vanligvis på mannens premisser. Til tross for at palestinske kvinner har relativt høy utdannelse, har få lønnet arbeid, og deres deltagelse i politikk og samfunnsliv er svært lav.

I Jordan, Palestina og Israel (som ellers i Midtøsten) reguleres familieforhold rettslig av religiøse familieretter, både innenfor jødedom, islam og kristendom. Det er ikke bare islam som har religiøse (sharia) domstoler. Familieretten regulerer ekteskap, skilsmisse, barnefordeling, arv osv. Det er ikke mulig å gå til sekulære dommere for å inngå ekteskap eller få avklart familietvister. Den tallmessig lille lutherske kirka gir et fantastisk kristent vitnesbyrd når den nå har etablert en luthersk familierett som bygger på full likestilling mellom kvinner og menn. Skilsmisse er mulig, og det er lik arverett mellom kjønnene. Retten har også en kvinnelig dommer. Dette er unikt – det finnes ikke noe tilsvarende i noen kirke eller andre religiøse samfunn i Midtøsten.

Dette har den lutherske kirken fått til, til tross for en svært krevende situasjon under den israelske okkupasjonen, sterke motkrefter i det patriarkalske samfunnet og store sosiale og økonomiske utfordringer. Partnerskapet i Det lutherske verdensforbund har vært en viktig støtte. Våre søsken i Palestina vitner i praksis om hva kristent menneskesyn og nestekjærlighet handler om. De viser hva vi kan få til om vi tør å tro og handle ut fra Guds ord om likeverd og rettferdighet. I disse dager markerer vi «Kirkeuka for fred i Israel og Palestina». Fred skaper vi gjennom å la lyset skinne og våge å handle i tro på at rettferdigheten er på frammarsj.

Tilbake