Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Fritt for medisin!

Changemaker

Fritt for medisin!

Når 100 millioner mennesker årlig dør av sykdommer det finnes medisiner mot, er det noe som ikke stemmer. I høst setter Changemaker fokus på verdens tomme apoteker.

Tenk deg at du etter en ferietur til India kommer hjem med hepatitt C, en relativt vanlig sykdom i mange land, som kan føre til leversvikt og død uten skikkelig behandling. Det finnes en virkningsfull behandling, nesten uten bivirkninger. Dessverre har du ikke råd til de nye medisinene og må ta til takke med gamle medisiner som har svært smertefulle bivirkninger. Dette er realiteten for mange mennesker i for eksempel India, Pakistan og Myanmar. Bare i Karachi, den største byen i

Pakistan, kan opptil én million mennesker være smittet.

Heldigvis bor du i Norge, og til tross for at medisinen kan koste opp mot 900 000, støtter staten deg slik at du har råd til de nyeste og mest effektive medisinene på markedet. Dermed slipper du de

verste bivirkningene og kan raskt komme tilbake til hverdagen.

Dagens patentordning gjør det mulig å ta patent på en medisin i 20 år. I denne perioden har ingen

lov til å produsere samme medisin, og eieren av patentet har monopol. Patentordningen motiverer til forskning, men resultatene kommer kun noen få til gode. Med monopoler kan prisen på medisin settes så høyt markedet tillater. Resultatet er absurde medisinpriser og at forskningsmidlene kanaliseres mot sykdommer som hovedsakelig rammer den rike delen av verden.

I dag finnes det vaksine mot lungebetennelse. Likevel er sykdommen årsak til 15 prosent av dødsfall blant barn i verden. De to legemiddelselskapene som har rettighetene til å produsere vaksinen,

tjente i løpet av fem år 240 milliarder kroner. Fem hundre tusen barn døde av lungebetennelse i den samme perioden. Vaksinen selges til langt over produksjonskostnad, og mange land har ikke tilstrekkelige ressurser til å inkludere den i vaksinasjonsprogrammet sitt.

Legemiddelselskapene tjener mest dersom de forsker på sykdommer som rammer mennesker med stor kjøpekraft. Mens sykdommer som elveblindhet og afrikansk sovesyke neglisjeres, er utvalget av

medisiner mot hårtap og potensproblemer stort. I dag går 90 prosent av forskningsmidlene til forskning på sykdommer som rammer 10 prosent av jordas befolkning.

Dagens lyspunkt er at systemet er skapt av mennesker, og nettopp derfor kan vi endre det. Løsningene finnes. Det er på tide å gjøre noe med de dødelige medisinprisene. Changemaker krever at Norge støtter alternativer til dagens patentordning.

En mulighet er et globalt helse-innflytelsesfond. Fondet er en forsøksordning der patenteiere, ved å

registre patentet sitt, lover å selge medisinen til produksjonspris mot å motta utbetalinger fra fondet basert på medisinens helsefremmende effekt. Dersom fondet er vellykket, vil det både redusere medisinprisen og skape økonomiske incentiver til å forske på medisin som tidligere ikke har vært attraktiv, inkludert medisin mot sykdommer som i hovedsak rammer fattige.

Hvert tredje menneske i verden har ikke tilgang til nødvendig medisiner.

Tilbake