Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Mer enn å samle inn penger

Tema: Partnerbasert bistand

Mer enn å samle inn penger

– Å jobbe partnerbasert innebærer mye mer enn å samle inn penger til fattige. Det er en grunnleggende tilnærming til rettferdighet, sier Thor Kristian Hanisch.

Hanisch har vært distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp i en årrekke, både i Bergen og Kristiansand, og har med selvsyn sett hvordan Kirkens Nødhjelp jobber med ulike partnere i Sør-Afrika, Botswana, Israel og Palestina. Det har gjort inntrykk.

– Bistanden treffer best og blir mest effektiv når den gjennomføres i nært samarbeid med lokale partnere og deres ansatte og frivillige som kjenner språk, kultur og sosial kontekst. De kan best vurdere hvilke behov og utfordringer som bør prioriteres. Det er ikke alltid konkrete ting som for eksempel brønnboring som er hovedutfordringen. Urettferdighet kan ta mange ulike former. I Palestina opplevde vi at myndighetene legger vannledninger mellom jødiske bosettinger mens palestinerne ikke får tilgang til vannet og må kjøpe dyrt flaskevann i stedet. Mange av de palestinske bosettingene lever under en konstant trussel om at deres boliger kan bli revet, og at deres livsgrunnlag trues ved at gamle oliventrær hugges ned. Deres bevegelsesfrihet er også sterkt begrenset. I de fire årene etter at vi besøkte Israel og Palestina, er forholdene i stor grad blitt verre for svært mange på Vestbredden, og også den kjente landsbyen Susiya i Hebronfjellene trues av ødeleggelse, sier Hanisch.

– Hvilke partnerorganisasjoner møtte du i Israel?

– Vi ble kjent med Rabbis for Human Rights (RHR) og deres leder, rabbineren Arik Ascherman, som tok oss med blant annet til Susiya. RHR forsvarer rettighetene til palestinske landsbybeboere, og det var flott å oppleve rabbiner Aschermans og RHRs store innsats for palestinerne på Vestbredden. Han har blitt fengslet mange ganger og utsetter seg selv for stor fare gjennom sitt solidaritetsarbeid, sier Hanisch.

– Mange er jo kritiske og mener at Kirkens Nødhjelp er pro-palestinske i denne konflikten.

– Fokuset på sårbare grupper er en del av profilen til Kirkens Nødhjelp. Men vi møtte også en settlerorganisasjon og fikk deres versjon, og vi besøkte Holocaustmuseet. Jeg opplever at Kirkens Nødhjelp er opptatt av å få frem de ulike perspektivene og kompleksiteten i denne dyptgående konflikten, sier Hanisch.

– Synes du det er problematisk at Kirkens Nødhjelp stort sett holder seg til religiøse partnere?

– Jeg tenker at det er en stor styrke at Kirkens Nødhjelp har et så stort nettverk blant trossamfunn og trosbaserte organisasjoner. Religiøse ledere formidler ofte verdier og holdninger bedre enn andre og kan skape oppslutning om felles mål, som kjønnslemlestelse. Gjennom deltakelsen i ACT Alliance har Kirkens Nødhjelp nærkontakt med et stort antall kirker i Sør og andre store bistandsaktører, og katastrofeinnsats kan koordineres på en god måte når behovene oppstår rundt omkring i verden. Reisene har gitt meg forståelse av disse sammenhengene, og det er meningsfylt å kunne bidra til å spre Kirkens Nødhjelps gode budskap lokalt slik at enda flere sørlendinger blir med i samarbeidet for en mer rettferdig verden, sier Hanisch.

Tilbake