Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Samler inn millioner

Aktuelt: Norsk Hydro og Statoil

Samler inn millioner

Norsk Hydro og Statoil samler inn millioner hvert år ved at ansatte trekkes et beløp direkte fra månedslønnen. Pengene går til vannprosjekter i Etiopia.

-Vannboring ble et opplagt valg for oss siden det likner på det vi driver med fra før, og fordi det er konkret og lett å se resultater, sier Liv Inga Valenza i Statoil. I år har prosjektgruppen samlet inn penger i 25 år, noe som har gitt rent vann til lokalbefolkningen på landsbygda i Etiopia, fortrinnsvis i regionene sør i landet.

"Usynlige" bidrag

Mens de ansatte i Statoil sier ja til å bidra med minst 100,- i måneden, ber Hydros innsamlingsgruppe om minst 50,-. Ansatte i Norsk Hydro på Karmøy har i løpet av 30 år samlet inn 10 millioner kroner til Eritrea og Etiopia. – Vi har automatisk trekk i lønn, så de fleste som støtter prosjektet, er med til langt etter at de går av med pensjon, sier prosjektgruppen i Hydro. De tar av og til noen runder i bedriften med oppdateringer og innmeldingsskjema til eventuelt nye givere. Nesten alle sier ja til å bidra. Selv når folk blir pensjonister, fortsetter de å bidra med en månedlig skjerv. Prosjektgruppen mener det rett og slett ikke har vært eksempler på at folk har trukket seg, og halvparten av de ansatte er nå givere.

Liv Inga Valenza på felttur Til Etiopia. Hvert tredje år drar noen fra prosjektgruppen i Statoil til Etiopia for å se hvordan Kirkens Nødhjelp forvalter pengene fra de ansatte.

For noen år siden var det 18 000 ansatte i Norsk Hydro i Norge. Nå er det ca. 7000. Det merkes på mange måter, også i antall givere blant de ansatte. I tillegg sluttet bedriften å gi direktebidrag for noen år siden. Men prosjektgruppen er takknemlig for at Hydro bidrar til å betale lønnsutgifter og deler av prosjektreisen når ansatte drar nedover for å følge opp prosjektene hvert andre eller tredje år.

Skogplanting i Etiopia var første prosjekt på slutten av 80-tallet. Så ble Eritrea et fritt land i 1993, og prosjektstøtten ble flyttet over dit for å hjelpe et utarmet folk å bygge opp landet. Frem til 2012 ble mye gjort i Eritrea, både brønnboring, infrastruktur, bygging av skoler, landsbyutvikling og arbeid med hiv og aids. Etter hvert ble situasjonen med myndighetene i Eritrea så vanskelig at Kirkens Nødhjelp regelrett ble kastet ut av landet. Trygve Eriksen, Jon Martin Bratthammer, Leif Helge Langåker og Vidar Tveit har alle vært på prosjektreiser i Eritrea.

– Det var spennende å se at det vi var med på å bygge opp, fungerte etter mange, mange år, sier Bratthammer.

– For meg var det regimets behandling av folk som gjorde mest inntrykk. Vi ble en gang møtt av en veldig sint mann. Vi trodde han var sint på oss, men det viste seg at han var sint på regimet som urettmessig hadde fengslet hans bror, sier Tveit.

Liv Inga Valenza på felttur Til Etiopia. Hvert tredje år drar noen fra prosjektgruppen i Statoil til Etiopia for å se hvordan Kirkens Nødhjelp forvalter pengene fra de ansatte.

– Hvordan de bruker religion for å rettferdiggjøre kjønnslemlestelse, gjorde mest inntrykk på meg, sier Langåker.

– Det er vann som har vært den røde tråden i arbeidet vi har støttet i Etiopia og Eritrea, men vi har også blant annet hatt prosjekter mot kjønnslemlestelse, der de har måttet akseptere å få informasjon om kjønnslemlestelse som en del av prosjektet, legger Langåker til.

– Det var jo i perioder vanskelig å få kommet seg ut til prosjektene. Det tok gjerne 3–4 dager å få tillatelse, og vi måtte ha med oss representanter fra det eritreiske regimet. Det var store kontraster å komme fra hovedstaden i Eritrea til landsbyene, som lå et par hundre år tilbake i tid i utvikling, sier Bratthammer.

– I perioder var det slik at de ansatte hos Kirkens Nødhjelp i Eritrea måtte trylle for å få oss ut til prosjektene. Det fantes knapt drivstoff, og folk stod i kø fra tre om natten for å få matvarer, sa Eriksen.

Synlige resultater

Siden 1991 Statoils bidrag til vannprosjektet sammen med Norad-midler resultert i ca 80 millioner kroner slik at en million mennesker har fått tilgang til trygge vannbrønner. Også medlemmer av Statoils innsamlingsgruppe får dra på prosjektreiser hvert tredje år. Liv Inga Valenza har vært i Etiopia.

– Det var veldig sterkt å se hva pengene har gått til. Å se at det faktisk kommer vann opp av jorda. Jeg snakket med en ung jente i brønnkomiteen i Derashe, og hun fortalte hvor mye enklere livet var blitt etter at de fikk tilgang på vann. Hun hadde en toåring på armen og var gravid, og var lykkelig over at familien slapp risikoen med diare og andre sykdommer, – og at hun slapp å gå flere timer hver dag for å hente vann, sier Valenza.

Viktig med støtte fra ledelsen

Hydro og Statoil som bedrift har bidratt med donasjoner til prosjekter i forbindelse med jubileer, og prosjektgruppene begge steder poengterer at det er viktig å ha ledelsen i ryggen, både moralsk og praktisk slik at man faktisk har tid til innsamlingsarbeidet.

– Uten støtte fra konsernsjefen kunne vi ikke hatt dette prosjektet. Dette er en måte å vise verdiene til Statoil i praksis, det er enkelt og meningsfullt, sier Valenza.

I Hydro er det fagforeningene som står bak engasjementet og i sin tid initierte det. Etter mange år med nedbemanning vil Hydro nå ansette nye. Bedriften starter ny produksjon til høsten 2017, og da lover prosjektgruppen nye runder med verving.

– Innsamlingen ble startet for at man skulle skape samhold og gjøre noe positivt sammen. Men i omstillingsprosessen er dette blitt litt borte, og nå er det fagforeningene som holder i det, sier Bratthammer.

– Vi har heldigvis klart å betale for prosjektreisene uten å bruke penger som skulle gå til prosjektene eller Kirkens Nødhjelps penger. I forbindelse med 30-årsjubileet prøvde vi å få ledelsen i Hydro til å gi penger, de også, slik det var før, men vi har vært gjennom en tøff omstillingsprosess, og det er ikke like lett å bla opp penger til det som ikke er helt nødvendig for bedriften, sier Eriksen.

Målet er tusen givere

Statoil har nå 800 faste givere, og målet er å skaffe to hundre nye givere i løpet av året. For å få til det har man både hatt stands på de ulike Statoil-kontorene, og samtidig arrangert "Etiopisk dag" i kantinene, og man har brukt intranettet til å markedsføre prosjektet.

– Vi møter mange som har lett etter et godt prosjekt å støtte. De er opptatt av etikk og at ikke pengene blir borte i administrasjonskostnader, og da kan vi fortelle dem at Kirkens Nødhjelp er "best i klassen" når det gjelder administrasjonskostnader. Da blir mange glade og melder seg som giver der og da, sier Valenza.

Tilbake