Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Smart arbeid

Leder

Smart arbeid

Verden er ikke det den en gang var. Bistandsorganisasjoner sender ikke lenger godt betalte vestlige kvinner og menn med bankende hjerter i kakiskjorter til fattige land for å bore brønner, bygge skoler eller sykehus. Iallefall er det ikke mange igjen som driver bistandsarbeid på den måten.

Det er lenge siden Kirkens Nødhjelp forstod at den beste måten å bygge samfunn på, og en bedre framtid for menneskene i samfunnet, er å sette dem i stand til å gjøre jobben selv. Folk flest ønsker å klare seg selv; også de som bor i fattige, krigsherjede og sårbare land. Og folk flest klarer seg selv, med litt bistand.

Det er her uttrykket «partnerbasert bistand» kommer inn. Kirkens Nødhjelp gjør alt bistandsarbeidet, og mye av nødhjelpsarbeidet, gjennom partnerorganisasjoner i det landet hjelpen trengs. Dette er gjerne organisasjoner som springer ut fra, eller er tilknyttet trossamfunn, akkurat som oss selv. Våre partnere i felt har alle de fordelene vi som norske ikke har: De kjenner landet og folket. De kan kulturen og kodene. De vet hvor, og hos hvem, behovene er størst. De yter tjenester som staten ikke makter. Og ikke minst; de har en legitimitet i samfunnet de jobber i, som vi vestlige ikke har.

Dessuten blir arbeidet mindre kostbart, når vi bruker strukturer og institusjoner som allerede eksisterer. I de fleste afrikanske land har kirkene eksistert lenger enn noen bistandsorganisasjon, nødhjelpsaktør eller FN-organ. Og i de fleste av landene vi jobber i, har trossamfunnene en helt annen plass og rolle i menneskers dagligliv, enn i Norge.

Noen partnere er sterke og erfarne, som den ortodokse kirkes hjelpeorganisasjon GOPA i Syria. Med erfaring fra nødhjelpsarbeid for flyktninger etter Irak-krigen var de et naturlig partnervalg for Kirkens Nødhjelp da krigen i Syria brøt ut for fem og et halvt år siden år siden. Nå er GOPA den nest største humanitære aktøren i Syria, som sammen med Kirkens Nødhjelp sørger for vann, mat og psykososial hjelp til traumatiserte krigsofre, blant annet.

Andre partnere er små, og kanskje strukturelt svake. Det kan i seg selv være et argument for at Kirkens Nødhjelp skal arbeide sammen med dem. Vi har erfaringen, ekspertisen og de økonomiske musklene som skal til for å bygge opp en viktig organisasjon, og styrke et viktig arbeid, i et sårbart samfunn. I dette bladet kan du denne gangen lese om modige Salange. Hun er redaktør for den eneste demokratisk frie avisa i øst-Kongo. Hun risikerer livet hver dag, i ytringsfrihetens tjeneste. Hun kunne ikke gjort denne jobben uten Kirkens Nødhjelp og vår kongolesiske partners støtte i tykt og tynt.

Flere bistands- og nødhjelpsorganisasjoner følger i våre fotspor. Fordi de ser at den smarte måten å jobbe på, er gjennom mennesker og organisasjoner som hører til der de er. Arbeidet blir mer målrettet, effektivt og tilpasset menneskers virkelige behov. Og; det er med på å bygge lag og organisasjoner, det såkalte sivilsamfunnet, som alle sunne samfunn trenger for å fungere – slik at lokalsamfunnene i neste omgang blir mindre avhengige av hjelp utenfra.

Derfor kan du lese ekstra mye om hvordan vi jobber med «partnerbasert bistand» i denne utgaven. Fordi vi vil at du som støtter Kirkens Nødhjelps arbeid skal forstå at du er med på noe som er større enn deg selv, og som setter varige spor.

Tilbake