Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2016

Tett samarbeid  med partnerne

Tema: Partnerbasert bistand

Tett samarbeid med partnerne

Julienne Baseke, AFEM, Kongo

– Vårt hovedfokus nå er å bekjempe kjønnsbasert vold og gi innbyggerne trygg tilgang til vann og sanitærtjenester. Frivillige organisasjoner, uavhengig media og trosbaserte organisasjoner er helt nødvendig for å mobilisere befolkningen og oppnå de endringene vi ønsker, sier Julienne Baseke i Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon South Kivu Women's Media Association (AFEM).

– Kirkens Nødhjelps metode med å jobbe med lokale partnere er nøkkelen til å få til bærekraftig utvikling fordi prosjektene eies av dem det gjelder og man får til lokale tilpasninger, legger Baseke til.

AFEM oppfordrer i sine radio-programmer kvinner til å bruke sin ytringsfrihet og involvere seg politisk gjennom media.

– Særlig er det viktig å styrke kvinnene til å bekjempe korrupsjon, vold og andre overgrep der lovverket i dag er svakt, sier Baseke, som mener de har lykkes med påvirkningsarbeidet. Hun trekker frem landsbyen Katana, der kvinner som selger varer på det lokale markedet, tidligere ble skattlagt av autoritetspersoner. Etter at de ble kjent med de lokale skattereglene, mobiliserte en AFEM-gruppe kvinnene til å nekte å betale denne illegale skatten. De presset lokale myndigheter til å informere hele samfunnet om rettighetene deres.

AFEM har som en av få frie medier i Kongo lykkes med påvirkningsarbeidet også på internasjonalt nivå; de var en av organisasjonene som vitnet om seksuelle overgrep for den internasjonale straffedomstolen. Takket være disse vitnemålene er seksuelle overgrep nå på listen over overgrep som Thomas Lubanga vil bli tiltalt for i Haag. AFEM har fått flere priser for arbeidet sitt

– Uten hjelp fra Norge ville ikke AFEM blitt den vaktbikkja vi er blitt ved å etablere lyttegrupper og styrke disse kvinnene som nå er blitt viktige rollemodeller i Kongo, sier Baseke.

Rispa Were, Kirkens Nødhjelp i Somalia

– Å jobbe med lokale partnere er et stort pluss for programmene våre. At vi har styrket dem i beslutningspåvirkning og mobilisering av lokalsamfunn gjør at de blir flinke til å forhandle med myndighetene for å få støtte til å sette prosjektene ut i livet. Vi kan kurse dem slik at de kan si de rette tingene på regionale møter. Da kan de melde tilbake om hvilke behov befolkningen har i de områdene vi vil jobbe i. Uten partnerne ville det vært vanskelig å nå de mest nødstilte områdene og sikre leveransene dit.

– Hva har dere vært mest fornøyde med?

– Samarbeidet med Baniadam Development Organization har vist seg å være et særdeles nyttig instrument for å sikre folk tilgang til rent vann samt god sanitær og hygiene blant internt fordrevne i Lower Shabbele (et område som er svært vanskelig tilgjengelig på grunn av Al-Shabaab) og i Banadir-regionen. Organisasjonen har bidratt til å bygge store vannsystemer som rekker opp til 4,5 kilometer, noe som har gjort at de har sikret vanndistribusjon til 9 000–15 000 mennesker – for hvert hull de har boret! De har også forbedret sanitærforholdene for internt fordrevne gjennom å bygge kjønnsdelte latriner. Kurs i hygiene har gitt bedre helse og en klar nedgang i tilfeller av diaré. At flyktningene har fått lettere tilgang til vann og do, har sikret kvinner og ungjenter i leiren, noe som har redusert antall voldtekter og seksuell trakassering.

– Føler du at dere jobber med partnerne som et team?

– Vi støtter hverandre ved å samle informasjon om behovene der ute ved å dra på feltbesøk, og vi jobber sammen når prosjektet skal implementeres ved å følge opp prosjektene slik at de er transparente, og at giverne skal være sikre på at pengene kommer frem dit de skal.

Kidist Belayneh. Kirkens Nødhjelp i Etiopia.

– Hva er din erfaring med å jobbe med lokale partnere i Etiopia?

– Vår erfaring er at samarbeidet er utfordrende, men absolutt verdt anstrengelsen. Innbyggerne i Etiopia er delt inn i distrikter, etnisitet, kulturell bakgrunn og topografi. Vi kunne ikke jobbe med å oppfylle Kirkens Nødhjelps visjon uten å jobbe i partnerskap med disse ulike gruppene. Vi har klart å mobilisere trossamfunn gjennom de religiøse partnerne våre og har dermed kunne løfte opp problemstillinger som kjønnslemlestelse og barneekteskap. Partnerne våre satser på de områdene som er viktige for oss. Blant annet er vi blitt flinke på fredsdialoger. Vi har lykkes i å styrke små, verdibaserte sivilsamfunnsorganisasjoner som er blitt viktige aktører. Mange av dem er i dag store organisasjoner i Etiopia. Hovedproblemet vi møter er at partnerne ikke har kapasitet til å møte de kravene som giverne setter.

– Hva er dere spesielt fornøyde meg?

– Vår partner Tamra Reproductive Health and Development Association var en liten ungdomsorganisasjon i 2001. Vi tok risikoen ved å ta inn en ungdomsorganisasjon som fullverdig partner og jobbet målrettet med å styrke deres kapasitet. Vi lærte dem kostnadskontroll, ga dem teknisk og administrativ støtte, lærte dem bokføring og hjalp dem med å skaffe andre donorer. Organisasjonen har nå fått statlig støtte til kontorer flere steder i landet, har etablert seg på skoler og ungdomsklubber og mobilisert ungdomsgrupper til å jobbe mot hiv og aids. På få år har man lykkes i å redusere hivtilfellene i disse ungdomsmiljøene. Organisasjonen er i dag en av de mest anerkjente i Etiopia. Nå jobber de på flere områder, som mødrehelse, tenåringsgraviditet og prevensjon.

– Føles det som at Kirkens Nødhjelp Etiopia og partnere jobber som team?

– Vi jobber helt klart tett i team og anser oss ikke som administrator av norske pengegaver.

Tilbake